Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Decyzje Rady Wydziału dotyczące studiów

Uchwały Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o indywidualny plan studiów (IPS) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się oprzeniesienie z innej uczelni, zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach UJ bez postępowania rekrutacyjnego oraz zmiany formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne w ramach danego kierunku studiów

Załączniki

1. Formularz wniosku o indywidualny plan studiów (IPS)

2. Karta studenta występującego o indywidualny plan studiów (IPS)

3. Zasady realizacji przedmiotu/modułu kształcenia oraz formy zaliczeń/egzaminów w trybie eksternistycznym w ramach indywidualnego planu studiów

 

1. Wzór wniosku o przeniesienie z innej uczelni lub zmianę kierunku/specjalności w ramach UJ

2. Wzór wniosku o zmianę formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne w ramach danego kierunku studiów

Individual Plan of Study (IPS) - appendices

2. Student Card applying for an Individual Plan of Study (IPS)

3. Rules of completing the class/learning module and forms of testing/examination in the extramural program as part of Individual Plan of study (IPS)