Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Marek Bugdol

Kierownik Katedry Zarządzania Jakością

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.320, 30-348 Kraków
marek.bugdol@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 78

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę:

 • zachowań organizacyjnych,
 • systemów zarządzania jakością,
 • koncepcji zarządzania,
 • wartości organizacyjnych.

Działalność dydaktyczna

 • Systemy zarządzania jakością
 • Zarządzanie środowiskiem i bhp
 • TQM
 • Diagnoza organizacyjna
 • Polityka Społeczna

Pełnione funkcje

Kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Publikacje

Autor wielu publikacji naukowych, w tym książek:

 1. M. Bugdol, A Different Approach to Work Discipline: Models, Manifestations and Methods of Behavior Modification. Palgrove Macmillian, Cham, Switzerland 2018, ISBN 978-3-319-74007-2, s. 247.
 2. M. Bugdol, System zarządzania jakością według ISO 9001:2015, Onepress, Gliwice 2018, ISBN 978-83-283-4533-1, s. 179.
 3. M. Bugdol, P. Jedynak, Integrated Management Systems, Springer, London, New York, Heidelberg, 2015, ISBN 978-3-319-10027-2, s.194.
 4. M. Bugdol, Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego warto być sprawiedliwym, Wyd. Difin, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7930-099-0, s. 218.
 5. M. Bugdol, P. Jedynak, Współczesne systemy zarządzania. Jakość. Bezpieczeństwo. Ryzyko. Onepress Exclusive, Gliwice 2012, ISBN978-83-246-3398-2, s. 196.
 6. M. Bugdol, J. Bugaj, I. Stańczyk, Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia, Wyd. Continuo, Wrocław, 2012, ISBN 978-83-62182-33-6, s.156.
 7. M. Bugdol, Zarządzanie pracownikami - klientami wewnętrznymi organizacjach pro-jakościowych, Wyd. Difin, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7641-487-4, s. 246.
 8. M. Bugdol, Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wyd. UJ, Kraków 2010.
 9. M. Bugdol, Zarządzanie jakością  w administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 10. M. Bugdol, Gry i zachowania nieetyczne, Difin, Warszawa 2007.
 11. M. Bugdol, Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, UJ, Kraków 2006

Ostanie ważne artykuły:

 1. M. Bugdol, The Role and Importance of Trust in the Processes of Human Resources Management, [w:] Managing Public Trust, ed.: B. Kożuch, S.J.Magala, J.Paliszkiewicz, Palgrove Macmillian, Cham,Switzerland 2018, ISBN978-3-319-70484-5, s.73-99
 2. M. Bugdol, E. Bogacz- Wojtanowska, A. Góral, The Role of Trust in Sustainable Heritage Management Networks. Case Study of Selected Cultural Routes in Poland,Sustainability”  2019, nr 11(10), 2844; https://doi.org/10.3390/su11102844 (lista A, IF)
 3. M. Bugdol, T. Borys, D. Puciato, Development of Tourism – Barriers to Shaping and Recommendations for Further Research - Zachowania prośrodowiskowe w hotelach w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki – bariery i rekomendacje dla dalszych badań,  „Problems of Sustainable Development” 2019, vol.14 no.2, ISSN: 1895-6912, s.157-17 (lista A, IF)
 4. M. Bugdol, The problem of fear in TQM – causes, consequences and reduction methods – a literature review, ”The TQM Journal”, 1754-2731, DOI 10.1108/TQM-02-2019-0047 (JI 2.4, 70 pkt).  
 5. M. Bugdol, T. Borys, D. Puciato, Environmental Management Systems in the Context of Sustainable Development – the Identification of Open Problems,” Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development”, nr 2, 2020,s.131-142 (IF 1,177, 40pkt)  
 6. M. Bugdol, M. Pokrzywa, The Feeling of Fear among Local Government Administration Employees as a Result of the Introduction of E-Administration, "Administrative Sciences” 2020, 10(3), 67; https://doi.org/10.3390/admsci10030067 (IF 0.15, 40 pkt). 
 7. M. Bugdol, P. Jedynak, Bonus for quality of products and services in the TQM concept. The problems of reality and justice, „ International Journal for Quality Research" 2020, Vol. 4, no.2, DOI: 10.24874/IJQR14.03-05,s.717-738 (IF 1.06, 70 pkt).  
 8. M. Bugdol, D. Puciato, M. Rozpara, P. Oleśniewicz, H. Jáčová, Health-related Quality of Life and Socio-economic Status of the Unemployed, „E+M Ekonomie a Management” 2020,Vol. 23,no.3, DOI: 10.15240/tul/001/2020-3-002 (IF 1.21, 70 pkt).