Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Marek Bugdol

Kierownik Katedry Zarządzania Jakością

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.320, 30-348 Kraków
marek.bugdol@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 78

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę:

 • zachowań organizacyjnych,
 • systemów zarządzania jakością,
 • koncepcji zarządzania,
 • wartości organizacyjnych.

Działalność dydaktyczna

 • Systemy zarządzania jakością
 • Zarządzanie środowiskiem i bhp
 • TQM
 • Diagnoza organizacyjna
 • Polityka Społeczna

Pełnione funkcje

Kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Publikacje

Autor wielu publikacji naukowych, w tym książek:

 1. M. Bugdol, A Different Approach to Work Discipline: Models, Manifestations and Methods of Behavior Modification. Palgrove Macmillian, Cham, Switzerland 2018, ISBN 978-3-319-74007-2, s. 247.
 2. M. Bugdol, K. Nagody-Mrozowicz, Management, Organizations and Fear, Roudledge, Taylor & Francis Group, New York, 2021, ISBN 978-0-367-47984-8, s. 139.
 3. M. Bugdol, I. Stańczyk, Zielone zarządzanie ludźmi, Green HRM, Difin, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-664-9134-2, EAN: 9788366491342, s. 168.
 4. M. Bugdol, J. Maciąg, K. Peter-Bombik, Metody i narzędzia wdrażania Lean management. Poradnik dla menedżerów i pracowników szkół wyższych, Poltex, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8175-300-5, s. 372.
 5. M. Bugdol, System zarządzania jakością według ISO 9001:2015, Onepress, Gliwice 2018, ISBN 978-83-283-4533-1, s. 179.
 6. M. Bugdol, P. Jedynak, Integrated Management Systems, Springer, London, New York, Heidelberg, 2015, ISBN 978-3-319-10027-2, s.194.
 7. M. Bugdol, Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego warto być sprawiedliwym, Wyd. Difin, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7930-099-0, s. 218.
 8. M. Bugdol, P. Jedynak, Współczesne systemy zarządzania. Jakość. Bezpieczeństwo. Ryzyko. Onepress Exclusive, Gliwice 2012, ISBN978-83-246-3398-2, s. 196.
 9. M. Bugdol, J. Bugaj, I. Stańczyk, Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia, Wyd. Continuo, Wrocław, 2012, ISBN 978-83-62182-33-6, s.156.
 10. M. Bugdol, Zarządzanie pracownikami - klientami wewnętrznymi organizacjach pro-jakościowych, Wyd. Difin, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7641-487-4, s. 246.
 11. M. Bugdol, Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wyd. UJ, Kraków 2010.
 12. M. Bugdol, Zarządzanie jakością w administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 13. M. Bugdol, Gry i zachowania nieetyczne, Difin, Warszawa 2007.
 14. M. Bugdol, Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wyd. UJ, Kraków 2006.

Ostatnie ważne artykuły:

2021

M. Bugdol, M., P. Jedynak, Quality objectives in management systems – their attributes, establishment, and motivational function, “International Journal of Quality & Reliability Management” Article publication date: 12 March 2021(IF 2,16,70 pkt.).

M. Bugdol, T. Borys, D. Puciato, Conditions for Unethical Environmental Behavior in Organizations, “PROBLEMY EKOROZWOJU – PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT” 2021, 16(2), 181-191, DOI: 10.35784/pe.2021.2.19 (IF 1.98).

M. Bugdol, A. Wonotorczuk, Factors moderating the process of managing environmental objectives and identification of possible behavioral scenarios – results of a literature review, „Management of Environmental Quality: An International Journal” 2021 (IF 1.11).

2020

M. Bugdol, The problem of fear in TQM –causes, consequences and reduction methods – a literature review, ”The TQM Journal”, Vol. 32 No. 6, 2020, pp. 1217-1239. ISNN: 1754-2731, DOI 10.1108/TQM-02-2019-0047 (JI 2.4, 70 pkt).

M. Bugdol, T. Borys, D. Puciato, Environmental Management Systems in the Context of Sustainable Development – the Identification of Open Problems, “Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development”, nr 2, 2020, s.131-142 DOI: 10.35784/pe.2020.2.14, (IF 1,177, 40 pkt.).

M. Bugdol, M. Pokrzywa, The Feeling of Fear among Local Government Administration Employees as a Result of the Introduction of E-Administration, "Administrative Sciences” 2020, 10(3), 67; https://doi.org/10.3390/admsci10030067 (IF 0.15, 40 pkt).

M. Bugdol, P. Jedynak, Bonus for quality of products and services in the TQM concept. The problems of reality and justice, “International Journal for Quality Research” 2020, Vol. 4, no. 2, DOI: 10.24874/IJQR14.03-05, s. 717-738 (IF 1.06, 70 pkt.).

M. Bugdol, D. Puciato, M. Rozpara, P. Oleśniewicz, H. Jáčová, Health-related Quality of Life and Socio-economic Status of the Unemployed, „E+M Ekonomie a Management” 2020, Vol. 23, no. 3, DOI: 10.15240/tul/001/2020-3-002 (IF 1.21, 70 pkt).

M. Bugdol, B. Goranczewski, G. Kądzielawski, Systemic support and environmental awareness in a normalized environmental management system consistent with ISO 14001, ”Management of Environmental Quality”, DOI 10.1108/MEQ-11-2020-0256(IF 1,11).

2019

M. Bugdol, T. Borys, D. Puciato, Development of Tourism – Barriers to Shaping and Recommendations for Further Research. Zachowania prośrodowiskowe w hotelach w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki – bariery i rekomendacje dla dalszych badań, „Problems of Sustainable Development” 2019, vol.14, no.2, ISSN: 1895-6912, s. 157-17 (lista A, IF).

M. Bugdol, M. Pokrzywa, Women in Management – Future Research Directions, „International Journal of Contemporary Management”, 2019, Nr 18 (3), s. 53-80, DOI 10.4467/24498939IJCM.19.010.11753.

M. Bugdol, T. Jemczura, Customer satisfaction in retail banking – current and future research trends, "Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series", 2019, nr 136, ISSN 1641-3466, http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.136.5,s,57-69.

M. Bugdol, M. Kiec, The application of selected quality tools in analysing the reasons for discrepancies in wet refractory mortar manufacture, "Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series", 2019, nr 136, ISSN 1641-3466, http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.136.17,s. 221-243

M. Bugdol, E. Bogacz- Wojtanowska, A. Góral, The Role of Trust in Sustainable Heritage Management Networks. Case Study of Selected Cultural Routes in Poland,Sustainability” 2019, nr 11(10), 2844; https://doi.org/10.3390/su11102844 (lista A, IF)

2018

M. Bugdol, The Role and Importance of Trust in the Processes of Human Resources Management, [w:] Managing Public Trust, ed.: B. Kożuch, S.J. Magala, J. Paliszkiewicz, Palgrove Macmillian, Cham,Switzerland 2018, ISBN978-3-319-70484-5, s.73-99