Mgr Joanna Bohatkiewicz-Czaicka

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • klastry branżowe,
 • globalne łańcuchy wartości,
 • finanse przedsiębiorstw, w szczególności controlling finansowy,
 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

 

Członek zespołów:

 • „EU Regional and Innovation Policies and Peripheral Regions (EURIPER)”, współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, Jean Monnet Projects Action w ramach Erasmus+ Programme (nr referencyjny projektu: 587410-EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO-PROJECT), projekt w konsorcjum: Uniwersytet Santiago de Compostela, Uniwersytet Agder, Uniwersytet Bari i Uniwersytet Jagielloński; temat „Regional and Innovation Policy in the Malopolska Region” (2018-2019)
 • „Badanie środowiska krakowskich start-upów”, Kraków Miastem Startupów na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa (2015/2016)
 • „Opinia zewnętrznych interesariuszy Uniwersytetu Jagiellońskiego (przyszłych i potencjalnych pracodawców, absolwentów, przedstawicieli urzędów pracy z Małopolski) na temat efektów kształcenia osiąganych przez studentów”, Uniwersytet Jagielloński (2013/2014)
 • „UNILO – Promoting the EQF Learning Outcomes Approach within European Universities” (2011)
 • „Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy (SyNaT)”, w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych: „Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej” (NCBiR, 2011)
 • „Panel polskich menedżerów logistyki”, Logisys Sp. z o. o. (2010)
 • „Projakościwa restrukturyzacja zarządzania”, Uniwersytet Jagielloński, temat badawczy nr 4 (2009-2010)

Działalność dydaktyczna

 • controlling finansowy (studia magisterskie)
 • sprawozdawczość finansowa (studia magisterskie)
 • kontrola zarządcza (studia magisterskie)
 • przedsiębiorczość (studia magisterskie)
 • podstawy rachunkowości (studia licencjackie)

Pełnione funkcje

 • Koordynator praktyk studenckich w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
 • Członek honorowy Koła Naukowego STRATEG

Publikacje

 • Bohatkiewicz J., Financial controlling in service enterprises – key tools and indicators facilitating decision making process with particular emphasis on improving financial conditions, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 20(1), 2019.
 • Bohatkiewicz J., Hałucha M., Smits R., Bohatkiewicz J., A geospatial multi-scale level analysis of the distribution of animal-vehicle collisions on Polish highways and national roads, materiały konferencyjne “Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region”, 2019.
 • Gancarczyk M., Bohatkiewicz J., Research streams in cluster upgrading: a literature review, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(4), 2018.
 • Bohatkiewicz J., Gancarczyk M., Structural characteristics of industrial clusters: the essence and measurement, [w:] red. Nalepka A., Ujwary-Gil A., Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands: Foundation "Cognitione", Nowy Targ and WSB-NLU, Nowy Sacz, 2018.
 • Bohatkiewicz J., Factors facilitating upgrading process of knowledge-intensive business services’ clusters in global value chains, Przedsiębiorczość i zarządzanie, [w:] Uwarunkowania internacionalizacji przedsiebiorstw w dobie gospodarki przedsiebiorczej 2(1), 2018.
 • Bohatkiewicz J., Gancarczyk M., Dileo I., Knowledge-Intensive Business Services - Characteristics, Scope, Sectoral Approach, [w:] red. Nalepka A., Ujwary-Gil A., Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands: Foundation "Cognitione", Nowy Targ and WSB-NLU, Nowy Sacz, 2017.
 • Gancarczyk M., Gancarczyk J., Bohatkiewicz J., SME roles in modular value chains: perspectives for growth and innovativeness, Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER), 5(3), 2017.
 • Bohatkiewicz J., Bohatkiewicz J.W., Rozwój systemów projektowania i zarządzania w budownictwie drogowym – od Euklidesa i systemów CAD do eLBIM w terenach wrażliwych środowiskowo i społecznie, Budownictwo i architektura, 15(1), Politechnika Lubelska, Lublin 2016.
 • Bohatkiewicz J., Building Information Modelling (BIM) jako koncepcja zarządzania i nowa technologia projektowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w budownictwie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 • Bohatkiewicz J., Analiza finansowa krakowskich startupów, [w:] Adamczyk M., Bohatkiewicz J. i in., Raport badawczy. Krakowski ekosystem startupowy, materiały dla Urzędu Miasta Krakowa, Kraków 2015.
 • Bis A., Bohatkiewicz J., CROWDSOURSING – szansa nowoczesnego zarządzania, materiały konferencyjne Nowoczesne zarządzanie: praktyka i teoria, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011.

Kontakt

mgr Joanna Bohatkiewicz-Czaicka

Zakład Zachowań Organizacyjnych

Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Pokój
2.335
Telefon
+48 12 664 57 22
Mail
USOSweb