Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Zofia Łapniewska

Dr Zofia Łapniewska

Adiunkt
Zakład Ekonomii i Innowacji

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.335, 30-348 Kraków
z.lapniewska@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 22

English version of employee's website

Działalność naukowa

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych:

Badania, analizy oraz publikacje w zakresie: ekonomii instytucjonalnej, polityki gospodarczej i ekonomii feministycznej, które skupione są m.in. na takich zagadnieniach, jak zarządzanie wspólnymi dobrami, organizacja oddolna społeczności, działanie spółdzielni (kooperatyw) oraz opieka/troska.

Pobyty w zagranicznych centrach badawczych:

 • 02.2016 – 07.2016 - Podoktorska badaczka w Centrum Badań nad Kobietami w Gospodarce Szkockiej (WiSE) na Glasgow Caledonian University, projekt „Growth, Equality and Employment. Investing in Childcare in Scotland”
 • 01.2015 – 07.2015 - Wizytująca badaczka w Instytucie Gender (GI) na London School of Economics and Political Science, projekt „Energy, Equality and Sustainability. Energy Cooperatives from a Gender Perspective”
 • 11.2014 – 12.2014 - Badaczka w Centrum Technologii i Społeczeństwa (ZTG) na Technische Universität Berlin, projekt „Cooperatives Governing German Energy Infrastructure”
 • 10.2012 – 10.2013 - Podoktorska badaczka w Centrum Transdyscyplinarnych Studiów Gender (ZtG) na Humboldt-Universität zu Berlin, projekt „Reading Elinor Ostrom Through a Gender Perspective. Gender in the Theory of Commons on the Basis of Elinor Ostrom Scientific Research”

Granty i dotacje na prowadzenie badań:

 • 11.2014 -12.2014 - Projekt „Cooperatives Governing German Energy Infrastructure”, stypendium przyznane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) na pobyt badawczy na Technische Universität Berlin, Stypendystka
 • 10.2014 - 09.2015 - Projekt „Budżet wrażliwy na płeć – inicjatywa konińska”, grant Fundacji im. Stefana Batorego, Koordynatorka merytoryczna
 • 09.2013 - 02.2016 - Projekt „Równość płci a jakość życia – rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii”, dotacja z Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, Współpracowniczka
 • 03.2013 - 09.2013 - Projekt „Reading Elinor Ostrom Through a Gender Perspective. Gender in the Theory of Commons on the Basis of Elinor Ostrom Scientific Research”, stypendium przyznane przez Fundację Fritza Thyssena na staż podoktorski na Humboldt-Universität zu Berlin, Stypendystka
 • 09.2012 - 11.2013 - Projekt „Budżet równych szans. Gender budgeting dla samorządów”, badanie prowadzone przez Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Koordynatorka merytoryczna
 • 02.2012 - 02.2014 - Projekt „Monitoring działań podejmowanych przez samorząd Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej oraz budżetu miasta pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy”, sfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego, Członkini zespołu badawczego - Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej
 • 08.2011 - 09.2012 - Projekt „Socio-economic Exclusion in the Urban Space”, grant Network of East-West Women, Book & Journal Project, Członkini zespołu badawczego
 • 03.2010 - 12.2010 - Książka „Kobiety na ,zielonej wyspie’. Kryzys w Polsce z perspektywy gender”, sfinansowana przez Fundację im. Heinricha Bölla, Współautorka oraz członkini zespołu redakcyjnego

Działalność dydaktyczna

 • Makroekonomia - wykład (studia magisterskie)
 • Elementy polityki społecznej - wykład (studia magisterskie)
 • Polityka społeczna – wykład (studia licencjackie)
 • Historia gospodarcza - wykład (studia licencjackie)
 • Konkurencyjność gospodarek – konwersatorium (studia licencjackie)
 • Value Based Management - konwersatorium (studia magisterskie, kurs w j. angielskim)

Publikacje

dr Zofia Łapniewska - wykaz publikacji