Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Zofia Łapniewska

Dr hab. Zofia Łapniewska

Adiunkt
Zakład Ekonomii i Innowacji

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.335, 30-348 Kraków
z.lapniewska@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 22

Google Scholar, ORCID, Academia.edu, ResearchGate

twitter: @ZofiaLapniewska

English version of employee's website

Działalność naukowa

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych:

Badania, analizy oraz publikacje w zakresie: ekonomii ekologicznej, feministycznej i instytucjonalnej, które skupione są m.in. na takich zagadnieniach, jak oddolna organizacja lokalnych społeczności, dysponowanie wspólnymi dobrami/zasobami, w tym energią, działanie spółdzielni (kooperatyw) oraz opieka/troska.

Dłuższe pobyty w zagranicznych centrach badawczych:

 • 02.2016 – 07.2016 - Podoktorska badaczka w Centrum Badań nad Kobietami w Gospodarce Szkockiej (WiSE) na Glasgow Caledonian University, projekt „Growth, Equality and Employment. Investing in Childcare in Scotland”
 • 01.2015 – 07.2015 - Wizytująca badaczka w Instytucie Gender (GI) na London School of Economics and Political Science, projekt „Energy, Equality and Sustainability. Energy Cooperatives from a Gender Perspective”
 • 11.2014 – 12.2014 - Badaczka w Centrum Technologii i Społeczeństwa (ZTG) na Technische Universität Berlin, projekt „Cooperatives Governing German Energy Infrastructure”
 • 10.2012 – 10.2013 - Podoktorska badaczka w Centrum Transdyscyplinarnych Studiów Gender (ZtG) na Humboldt-Universität zu Berlin, projekt „Reading Elinor Ostrom Through a Gender Perspective. Gender in the Theory of Commons on the Basis of Elinor Ostrom Scientific Research”

Ostatnie granty i dotacje na prowadzenie badań:

 • 06.2023 – 05.2026 – Projekt „Zielona transformacja i polaryzacja gospodarcza w Europie: wielopoziomowa ocena z Niemcami i Polską jako studiami przypadków”, dotacja Narodowego Centrum Nauki, z programu OPUS 22-LAP, Kierowniczka projektu, grant nr 202l/43/I/HS5/00538
 • 05.2023 – 04.2025 – Projekt ,,Opracowanie podstaw teoretycznych programów gospodarki obiegu zamkniętego: pogłębione jakościowe analizy porównawcze Polski, Włoch i Irlandii”, dotacja Narodowego Centrum Nauki, z programu POLONEZ-BIS 2, Wykonawczyni, grant nr 2022/45/P/HS5/02839
 • 10. 2022 – 09.2024 – Projekt ,,Political Economy of Ecological Challenges: Towards Sustainable Forest Economy”, dotacja Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach IDUB, z programu Young Labs POB Antropocene, Wykonawczyni, grant nr 1227.112.4889.2022
 • 02.2022 – 01.2026 – Projekt „Normalność w warunkach niepewności. Perspektywa prakseologiczna w badaniach (re)produkcji ‘normalnego’ życia miejskiego”, dotacja Narodowego Centrum Nauki, z programu OPUS 21, Wykonawczyni, grant nr 2021/41/B/HS6/02718
 • 05.2021 – 04.2024 – Projekt „EC²: Energy Citizenship and Energy Communities for a Clean-Energy Transition”, dotacja Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, Członkini Rady Doradczej, grant nr 101022565

Działalność dydaktyczna

 • Konkurencyjność gospodarek – konwersatorium (studia licencjackie)
 • Master Seminar – seminarium (studia magisterskie, w j. angielskim)
 • Polityka gospodarcza – wykład (studia licencjackie)
 • Polityka społeczna – wykład (studia licencjackie)
 • Seminarium dyplomowe – seminarium (studia licencjackie)
 • Value Based Management – konwersatorium (studia magisterskie, w j. angielskim)
 • Zrównoważony rozwój w ekonomii – wykład (studia magisterskie)

Publikacje

Wybrane najnowsze publikacje:

Pełny wykaz publikacji:

Wykaz publikacji