Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Michał Baran

Adiunkt
Zakład Teorii Zarządzania i Kapitału Ludzkiego

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.346, 30-348 Kraków
michal.baran@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 85

Działalność naukowa

Sfera aktywności naukowej dr Michała Barana obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z zarządzaniem informacją oraz innowacyjnymi zastosowaniami technologii informatycznych w organizacji. Problematyka ta jest w głównej mierze analizowana z perspektywy strategicznej oraz procesowej dzięki czemu wspomniane zainteresowania naukowe łączą się w naturalny sposób z pracą dydaktyczną. Dr Michał Baran rozwija współpracę naukową z zagranicznymi ośrodkami takimi jak: University College London (Londyn, Wielka Brytania) oraz Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete, Hiszpania).

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie strategiczne II
 • Zarządzanie procesami

Problematyka seminarium

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

 1. Zarządzanie strategiczne - ewolucja metod analizy strategicznej w kontekście wyzwań współczesności.
 2. Wyznaczniki skutecznych strategii w przekroju branż, rynków, modeli biznesowych lub wybranych obszarów zarządzania.
 3. Zrównoważona karta wyników w przekroju branż, rynków, modeli biznesowych lub wybranych obszarów zarządzania.
 4. Ewolucja kluczowy czynników sukcesu na przykładzie wybranych branż.

MARKETING

 1. Zarządzanie marketingowe.
 2. Koncepcja marketingu mix w nowoczesnej organizacji.

METODY OiZ

 1. Nowoczesne metody organizacji i zarządzania.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 1. Doskonalenie struktury organizacyjnej w przekroju branż, rynków, modeli biznesowych.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

 1. Reengineering oraz kompleksowe doskonalenie procesów biznesowych.
 2. Organizacja zorientowana procesowo jako wzorzec elastyczności działania.

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

 1. Optymalizacja działania nowoczesnego systemu produkcyjnego.

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

 1. Wirtualizacja biznesu, era informacji, rozwój koncepcji zarządzania informacją.

ORAZ

Propozycje własne seminarzystów - praca musi być osadzona w problematyce zarządzania i dotyczyć aspektów powiązanych w jakiś sposób z tematami wymienionymi powyżej.

Projekty badawcze i ekspertyzy

 • „IT w rachunkowości na styku biznesu i administracji - wirtualizacja procesu sprawozdawczości", realizacji w 2015 roku w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie.
 • „Efecto de la formacion emprendedora recibida en la intencion empresarial del alumnado universitario", realizacja w 2015 roku w ramach współpracy z Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete, Hiszpania) na zlecenie Gobierno Regional de la Junta de Castilla-La Mancha (Hiszpania)​.

Publikacje

KSIĄŻKI

 1. „Strategie restrukturyzacyjne w sferze produkcji przemysłowej." Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004, 124 ss.
 2. „Organized civilization." Kraków: WAM, 2008, ss. 264 - redakcja i współautorstwo
 3. „Informatycy. Kształcenie, oferty, płace 2006-2010.", Kraków: Wyd. UJ, 2012, 182 ss.
 4. „Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej. Wybrane uwarunkowania", WUJ, Kraków, 2014, ss. 182 - redakcja i współautorstwo

ARTYKUŁY NAUKOWE

 1. „Tworzenie przekazu reklamowego na potrzeby zarządzania strategicznego." [w:] Barczak A.S., Pitrus A. red. „Ze świata reklamy." Kraków: Wyd. UJ, 1999, s. 63-70
 2. „Wpływ procesu projektowania systemu na strukturę organizacyjną." [w:] Kuraś M. red. „Strategia systemów informacyjnych." Kraków: AE w Krakowie, 1999, s. 183-191 (współaut. Nowak O.)
 3. „Internet jako czynnik dynamizujący inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej." PRZEGLĄD ORGANIZCJI 10/2000, s. 19-23 (współaut. Klich J.)
 4. „Kształcenie menedżerów w warunkach gwałtownego wzrostu podaży informacji." [w:] Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A. red. „Dylematy kształcenia menedżerów u progu XXI wieku." Kraków: Księgarnia Akademicka, 2001, s. 277-291 (współaut. Klich J.)
 5. „Narzędzia analizy i projektowania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa wobec potrzeb współczesnego zarządzania." [w:] Matczewski A. red. „Problemy współczesnego zarządzania." Kraków: Wyd. UJ, 2001, s. 161-171
 6. „Analiza sektorowych programów przemysłu z perspektywy strategicznych czynników sukcesu. „ [w:] Adamus, W. red. „Wybrane aspekty zarządzania organizacjami." Kraków: Zeszyty Naukowe KSzW im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005, s. 81-89
 7. „The areas of influence of the success-determining factors upon the functioning of the enterprise." [w:] Peszko, A. red. „Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa." Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005, s. 309-318
 8. „The key success-determining factors and their influence upon the functioning of enterprises in chemical branch comparative study." [w:] Księżyk, M. red. „Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej." Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006, s. 215-223
 9. „Machiavellianism, fear of success and birth order: a pilot study of the contemporary Polish college student." Research Journal of International Studies. Issue 4, April 2006, s. 45-57 (współaut. Harmon H.A., Staliński P.)
 10. „Efektywność strategii innowacji technologicznych w sferze produkcji (na przykładzie przemysłu maszynowego)." [w:] Strychalska-Rudzewicz A. red. „Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa." Olsztyn: UWM, 2007, s. 85-90
 11. „Marketing rozwiązań technologicznych z perspektywy kluczowych czynników sukcesu. Przemysł spożywczy na tle porównawczym." [w:] Nasalski Z. red. „Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw." Olsztyn: UWM, 2007, s. 227-233
 12. „Strategie restrukturyzacji branży górniczej w Polsce po roku 1989." [w:] Lachiewicz S. red. „Zarządzanie rozwojem organizacji." Łódź: Wyd. PŁ, 2007, s. 170-179
 13. „Strategiczne programy restrukturyzacji polskiego hutnictwa wdrażane w latach 1989-2006." [w:] Lachiewicz S. red. „Zarządzanie rozwojem organizacji." Łódź: Wyd. PŁ, 2007, s. 180-189
 14. „Efekty ekonomiczne strategicznych inwestycji produkcyjnych w wybranych zakładach hutniczych." [w:] Waszkielewicz W. red. „Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej." Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2007, s.58-65
 15. „Efekty inwestycji w sferze produkcji na wybranych przykładach przedsiębiorstw - ogniw łańcucha wytwarzania i dostaw energii." [w:] Materiały konferencyjne: „Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka." Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2007, s.9-17
 16. „Konkurencyjność jako efekt wdrażania rozwiązań technologicznych nastawionych na współpracę przedsiębiorstw - ogniw łańcucha wytwarzania i dostaw energii." [w:] Birski A. red. „Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość - szansą konkurencyjności." Olsztyn: UWM, 2008, s. 11-17
 17. „Wartość informacji w systemie - możliwości analizy na gruncie mikroekonomii." [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. red. „Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji." Łódź: Wyd. PŁ, 2008, s. 450-459
 18. „Procesy informacyjne w optyce metod organizatorskich." [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. red. „Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji." Łódź: Wyd. PŁ, 2008, s. 460-470
 19. „Informacja z perspektywy nauki organizacji i zarządzania." [w:] Kiełtyka L. red. „Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą." Warszawa: DIFIN, 2008, s. 211-217
 20. „Zarządzanie informacją z wykorzystaniem metody AHP." [w:] Kiełtyka L. red. „Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą." Warszawa: DIFIN, 2008, s. 218-224
 21. „The place of the individual in organized civilization considering the challenges of contemporary life." [w:] Baran M., Babik M. red. „Organized civilization." Kraków: WAM, 2008, s. 11-23
 22. „Organizations from perspective of individual life and social roles of the individual. Classification and criteria for grouping." [w:] Baran M., Babik M. red. „Organized civilization." Kraków: WAM, 2008, s. 25-37
 23. „Economics and management as elements of higher education. Analysis from theperspective of the challenges of contemporary civilization." [w:] Baran M., Babik M. red. „Organized civilization." Kraków: WAM, 2008, s. 95-112
 24. „The sphere of organized civilization." [w:] Baran M., Babik M. red. „Organized civilization." Kraków: WAM, 2008, s. 245-256 (współaut. Babik M.)
 25. „Priorytety operacyjne w zarządzaniu produkcją: trudny kompromis czy wzajemne uzupełnianie się?" [w:] Fatuła D. red. „Zarządzanie rozwojem ekonomicznym. Wybrane aspekty." Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 133-150 (współaut. Staliński P., Suseł A.)
 26. „A study on the Applicability of the AHP Method for the Choice of the Key Factors of Reaching Success in Certain Sectors of Industry." [w:] Adamus W. red. „The Analytic Hierarchy & Network Processes. Application in Solving Multicriteria Decision Problems." Kraków: Jagiellonian University Press, 2008, s. 139-146
 27. „Świadome zarządzanie informacjami jako warunek konkurencyjności - kwalifikacje kadry menedżerskiej." [w:] Bylok F., Cichobłaziński L. red. „Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji." Częstochowa: Wyd.P.Cz., 2009, s. 341-347
 28. „Statyczne aspekty modelowania systemu informacyjnego." [w:] Materiały konferencyjne: „Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka." Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2009, s. 7-13
 29. „Kształtowanie decyzji menedżerskich pod wpływem rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania informacjami." [w:] Łebkowski P. red. „Innowacyjno - efektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzania." Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2009, s. 185-191
 30. „Efekt bykowca jako zniekształcenie informacji w łańcuchu dostaw." [w:] „Nowoczesne przedsiębiorstwo. Tom I", Zeszyty Naukowe USz nr 572 (seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 44) Szczecin: Wydawnictwo Naukowe USz, 2009, s. 49-57 (współaut. Staliński P.)
 31. „Doskonalenie gospodarowania informacją w ramach systemu zarządzania organizacji" [w:] „Nowoczesna administracja publiczna", Zeszyty Naukowe USz nr 573 (seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 45) Szczecin: Wydawnictwo Naukowe USz, 2009, s. 21-29
 32. „Informacja w komunikacji między organizacjami w relacjach o niekomercyjnym charakterze", Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 135, Poznań: Wydawnictwo UEP, 2010, s. 388-396
 33. „Informacyjny potencjał instytucji publicznych w kontekście programów wspierających rozwój podmiotów gospodarczych." [w:] Wawak T. red. „Komunikacja i jakość w zarządzaniu. (Tom II)" Kraków: Wyd. UJ, 2010, s. 161-168
 34. „The Beyond-Pay Elements of Remuneration of IT Specialists in the Context of the Key Phenomena in Economic Environment", International Journal of Contemporary Management, Volume 13, Number 1, 2014, s. 97-113
 35. „The popularity of CMM IT project management standards in the context of the condition of informatics branch in Poland between 2007 and 2014", American Academic & Scholarly Research Journal, July 2014, Volume 6, Number 4 - Special Issue (współaut. Staliński P.), 2014, s.306-314
 36. „The AGILE methodologies as exploited to assess the maturity of Polish enterprises operating in the IT branch", Proceedings of IAC-EMM (International Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague) 2014, 2014, s. 148-155
 37. „The Information Security Management - The Comparative Study of the Implementation of the ISO 27001 in Poland", Allied Academies: Proceedings of Fall International Conference in Las Vegas - 15-17 October 2014 (współaut. Staliński P.), 2014 s. 15-20
 38. „Dynamika zainteresowania scrum agile jako wskaźnik rynkowej oceny jego potencjalnej przydatności w zarządzaniu projektami" [w:] Baran M. red. „Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej. Wybrane uwarunkowania", WUJ, Kraków, 2014, s. 9-20
 39. „Zmiany pozycji przedsiębiorstw sektora teleinformatycznego na tle konkurentów w latach 2005-2012" [w:] Baran M. red. „Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej. Wybrane uwarunkowania", WUJ, Kraków, 2014, s. 123-137
 40. „Skuteczność utrzymywania strategicznej przewagi konkurencyjnej przez liderów branży budowlanej w świetle kryzysu w otoczeniu gospodarczym" [w:] Baran M. red. „Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej. Wybrane uwarunkowania", WUJ, Kraków, 2014, s. 139-154
 41. „Dynamics of the popularity of Lean Software Development in the context of the popularity of Lean Management", American Academic & Scholarly Research Journal, May 2015, Volume 7, Number 3 (współautor Sierotowicz T.), 2015, s. 142-149
 42. „Dynamics of patent activity as an effect of entrepreneurship in former communist countries" [w:] Majtan S (red.) „Current problems of the corporate sector 2015", EKONOM, Bratislava (współautor Sierotowicz T.), 2015, s. 13-20
 43. „Virtualization of information as the direction of development of accounting support systems. Empirical evidence from Poland", International Journal of Accounting and Economics Studies, Vol 3, No 2 (2015), (współautor: Bauer K.) 2015, s. 128-134
 44. „Monopolizacja sieci społecznościowych? Zachowanie kluczowych podmiotów z perspektywy neoweberyzmu", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Tom XVI, Zeszyt 9, Część II, Wydawnictwo SAN | ISSN 1733-2486, [tytuł tomu „Agile-Commerce - zarządzanie w erze cyfrowej", red. Katarzyna Kolasińska-Morawska, Roman Patora] (współautorzy: Klich J., Woźniak M.), 2015, s. 9-24
 45. "Świadomość korzyści przedsiębiorców z wirtualizacji procesu sprawozdawczości" [w:] Pypłacz P., Dudek D. (red.) "Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji", Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2016, s. 99-107​​.
 46. "Car industry enterprises in Poland: strategic priorities in the circumstances of depression on the market", ECONOMICS AND MANAGEMENT, No. 8 (2) 2016, s. 48-55
 47. "Idea rozwoju mechanizmów samoregulacji projektów doskonalenia obiegu informacji w administracji publicznej", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Tom XVII, Zeszyt 2, Część I, Wydawnictwo SAN, ISSN 1733-2486 [tom pod red.  Justyna Trippner-Hrabi, Ewa Stroińska], 2016, s.43-57 (współautorzy: S.Rokita, B.Kot)
 48. „Wkraczając w erę informacji: outsourcing usług księgowych w sektorze MSP w perspektywie oczekiwań interesariuszy”, [w:] Kuzior A., Szewieczek A. (red.), „Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Tom 1. Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej”, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice, 2016, s. 18-27 (współautor: Bauer K.)
 49. "Potrzeba restrukturyzacji systemu informatycznego biur rachunkowych w związku z wirtualizacją procesu komunikacji z administracją” [w:] Jaki A., Kowalik M. (red.), „Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych”, Fundacja UE w Krakowie, Kraków, 2016, s. 183-192
 50. "Postrzeganie zgodności interesów biur rachunkowych i ich klientów z perspektywy rewolucji informacyjnej w administracji", [w:] Kiełtyka L., Jędrzejczyk W., Kobis P. (red.), "Wyzwania współczesnego zarządzania. Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji", Wydawnictwo TNOiK, Warszawa, 2016, s. 167-178
 51. "Application of communication in its electronic form as a catalyst of the evolution of formal solutions in report making", [w:] Malina A., Węgrzyn R. (red.) "Knowledge, economy, society. Challenges and development of modern finance and information technology in changing market conditions",  Fundacja UE w Krakowie, Kraków, 2016, s. 183-192
 52. "Dysfunkcjonalność przekazu informacji z otoczenia jako potencjalne ograniczenie tworzenia innowacyjnych start-upów w obszarze ICT", PRZEGLĄD ORGANIZACJI 2/2017, s. 43-49