Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adw. dr Karolina Mania

Adw. dr Karolina Mania

Adiunkt
Katedra Zarządzania Strategicznego

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.322, 30-348 Kraków
karolina.mania@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 73

Działalność naukowa

 • rynek usług prawnych (legal market)
 • legal technology
 • elektroniczne rozwiązywanie sporów (online dispute resolution)
 • dostęp do wymiaru sprawiedliwości (accesss to justice)
 • rozwiązywanie sporów (dispute resolution)
 • prawo Internetu (Internet law)
 • legal management 
 • deepfake porn

Wybrane projekty badawcze

 • Wykonawca w grancie Komisji Europejskiej ODR e-JUSTICE (2022-2024) - JUST-2021—EJUSTICE
 • Wykonawca - OPUS 19: Tożsamość cyfrowa - analiza wielopoziomowa wpływu na zaangażowanie interesariuszy organizacji (Narodowe Centrum Nauki) (2021-2024)
 • Laureatka I edycji konkursu dla nauczycieli akademickich na minigranty w ramach działania 2. (Incentives) POB Society of the Future w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (2021)
 • Kierownik - "Komodytyzacja usług prawnych" - Miniatura 2 (Narodowe Centrum Nauki) (2019)

Pełnione funkcje

 • Prezes stowarzyszenia Klubu Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej

Działalność dydaktyczna

 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Prawo gospodarcze
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy prawa
 • Prawo cywilne
 • Prawo międzynarodowe

Publikacje

 1. (book chapter) Karolina Mania (2022). „Legal Technology: The New Face of Legal Practice–Polish Perspective”. In Handbook of Research on Applying Emerging Technologies Across Multiple Disciplines (pp. 269-285). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-8476-7.ch015 (English) 
 2. (article) Karolina Woszczyna, Karolina Mania, „The European map of artificial intelligence development policies: a comparative analysis”, International Journal of Contemporary Management, 2023, DOI: 10.2478/ijcm-2023-0002
 3. (article) Karolina Mania, “Legal Protection of Revenge and Deepfake Porn Victims in the European Union: Findings From a Comparative Legal Study”, Trauma, Violence, & Abuse, 0(0) (2022) https://doi.org/10.1177/15248380221143772(English)
 4. (article) Karolina Mania, „The Digital Transformation of Legal Industry: Management Challenges and Technological Opportunities”, DANUBE journal, Vol. 13 (2022), Issue 3, 2022, pp. 209-225.
 5. (article) Karolina Mania, “Legal Technology: Assessment of the Legal Tech Industry’s Potential.” J Knowl Econ (2022). DOI: 10.1007/s13132-022-00924-z (English) 
 6. (article) Monika Jedynak, Wojciech Czakon, Aneta Kuźniarska, Karolina Mania, „Digital transformation of organizations: what do we know and where to go next?”, Journal of Organizational Change Management, 2021, DOI: 10.1108/JOCM-10-2020-0336 (English) 
 7. (article) Karolina Mania, "The Legal Implications and Remedies Concerning Revenge Porn and Fake Porn: A Common Law Perspective", Sexuality & Culture (2020); 
 8. (artykuł naukowy) Karolina Mania, 'American and European Perspectives on Arbitration Agreements in Online Consumer Contracts' (2019) 36 Journal of International Arbitration, Issue 5, pp. 659–670
 9. (artykuł naukowy) Karolina Mania, Monika Jedynak, Aneta Kuźniarska, "Relacje z dostawcami w spółkach z RESPECT Index", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 175 (2019), s. 49-68 
 10. (book chapter) Karolina Mania, "Online mechanisms of Internet domain name dispute resolution" in:"Mediation across the globe : excerpts from the world mediation summit, Cambridge Scholars Publishing, 2018 pp. 130-148
 11. (rozdział) Karolina Mania, “Dopuszczalność dowodów o charakterze audiowizualnym w kontekście dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem przed sądem powszechnym i sądem polubownym” (w:) „Problem dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem w procesie cywilnym”, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2017, s. 105-128;
 12. (article) Karolina Mania „Justice in the time of e-commerce: online dispute resolution”, Silesian Journal of Legal Studies, 2017/vol. 9, s. 51-63;
 13. (rozdział) Karolina Mania, „Online Dispute Resolution” (w:) „Mediacje. Teoria. Normy. Praktyka”, Wolters Kluwer Warszawa 2017, s. 299-331;
 14. (monografia) Karolina Mania, “Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporów”, Wolters Kluwer Warsaw 2016;
 15. (artykuł naukowy) Karolina Mania, “Implementacja europejskiego pakietu legislacyjnego w sprawie ADR i ODR w sporach konsumenckich po polskiego porządku prawnego”, Rocznik Administracji Publicznej 2016 (2), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2016 s. 313 -330;
 16. (artykuł naukowy) Karolina Mania “Elektroniczne metody rozwiązywania sporów” [Electronic methods for dispute resolution] w: „E-wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim”, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2016, s. 109-120;
 17. (artykuł naukowy) Karolina Mania, “Analiza wpływu unijnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie pozasądowych form rozwiązywania sporów  konsumenckich na przepisy krajowe” w: „Społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju" pod redakcją Sławomira Partyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 254-262;
 18. (article)  Karolina Mania, “Online Dispute Resolution: The Future of Justice”, International Comparative Jurisprudence, 1 (2015), pp. 76-86 (English);
 19. (artykuł naukowy) Karolina Mania, „Rozstrzyganie sporów dotyczących domen internetowych w Polsce i w Nowej Zelandii – zarys ogólny”, ADR – Mediacje i Arbitraż 3(19)/2012, CH Beck Warszawa 2012, s. 83-90;
 20. (artykuł naukowy) Karolina Mania, „Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w Polsce - wybrane aspekty”, ADR – Mediacje i Arbitraż 3(11)/2010, CH Beck Warszawa 2010, s. 65-70;
 21. (artykuł naukowy) Karolina Mania, „ODR w sporach konsumenckich”, ADR – Mediacje i Arbitraż 2(10)/2010, CH Beck, Warszawa 2010, s. 15-21;
 22. (artykuł naukowy) Karolina Mania, „ODR – podstawowe zagadnienia”, ADR – Mediacje i Arbitraż 1(9)/2010, CH Beck, Warszawa 2010, s. 73-83.