prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowo - badawcze: efektywność organizacyjna i sposoby jej osiągania w rożnych warunkach gospodarowania i w różnych, np. w kontekstach w zarządzaniu publicznym, w zarządzaniu międzykulturowym, w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

M.in. znalazło to wyraz w zaproponowaniu koncepcji zarządzania publicznego opartego na zaufaniu (Trust-based Management in the Public Sector) i wprowadzenie jej do obiegu międzynarodowego poprzez przewodniczenie panelowi pod tym tytułem na dorocznych konferencjach IRSPM w Birmingham (2015) i Budapeszcie (2017); bezpośrednie odwołania do tej m.in. w: Kożuch B. (2014), Organizacyjna perspektywa zaufania publicznego: zarys koncepcji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie: Zarządzanie humanistyczne 1 (3), 2014, s. 41-51; Kożuch B., Dobrowolski Z.(2014), Creating Public Trust. An Organisational Perspective. Frankfurt am Main, s. 255; Kożuch B., Magala S., Paliszkiewicz J. (eds.), Managing Public Trust,  Palgrave, London (w przygotowaniu); Kożuch B., Jabłoński A. (eds), Trust Management in Public Organizations: New Concepts and Contemporary Trends, Nova Science Publishers, New York (w przygotowaniu).

Działalność dydaktyczna

  • International Management
  • Cross-Cultural Approach
  • Master Seminar

Pełnione funkcje

  • Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi od 2017 r.
  • Redaktor Naczelny International Journal of Contemporary Management 2002-2017
  • Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk 2007-2015

Projekty badawcze

Projekty finansowane przez NCN:

  • Zarządzanie organizacjami publicznymi w warunkach transformacji ustrojowej, Politechnika Białostocka 2003-2004 (kierownik);
  • Współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, UJ 2008-2011 (kierownik);
  • Koordynacja, komunikowanie i zaufanie jako czynniki skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym Politechnika Śląska 2014-2017 (wykonawca).

Publikacje

Kontakt

prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.337, 30-348 Kraków
Pokój
2.337
Telefon
+48 12 664 57 67
Mail
USOSweb