Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch

Prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.337, 30-348 Kraków
barbara.kożuch@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 67

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowo - badawcze: efektywność organizacyjna i sposoby jej osiągania w rożnych warunkach gospodarowania i w różnych, np. w kontekstach w zarządzaniu publicznym, w zarządzaniu międzykulturowym, w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

M.in. znalazło to wyraz w zaproponowaniu koncepcji zarządzania publicznego opartego na zaufaniu (Trust-based Management in the Public Sector) i wprowadzenie jej do obiegu międzynarodowego poprzez przewodniczenie panelowi pod tym tytułem na dorocznych konferencjach IRSPM w Birmingham (2015) i Budapeszcie (2017); bezpośrednie odwołania do tej m.in. w: Kożuch B. (2014), Organizacyjna perspektywa zaufania publicznego: zarys koncepcji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie: Zarządzanie humanistyczne 1 (3), 2014, s. 41-51; Kożuch B., Dobrowolski Z.(2014), Creating Public Trust. An Organisational Perspective. Frankfurt am Main, s. 255; Kożuch B., Magala S., Paliszkiewicz J. (eds.), Managing Public Trust,  Palgrave, London (w przygotowaniu); Kożuch B., Jabłoński A. (eds), Trust Management in Public Organizations: New Concepts and Contemporary Trends, Nova Science Publishers, New York (w przygotowaniu).

Działalność dydaktyczna

  • International Management
  • Cross-Cultural Approach
  • Master Seminar

Pełnione funkcje

  • Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi od 2017 r.
  • Redaktor Naczelny International Journal of Contemporary Management 2002-2017
  • Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk 2007-2015

Projekty badawcze

Projekty finansowane przez NCN:

  • Zarządzanie organizacjami publicznymi w warunkach transformacji ustrojowej, Politechnika Białostocka 2003-2004 (kierownik);
  • Współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, UJ 2008-2011 (kierownik);
  • Koordynacja, komunikowanie i zaufanie jako czynniki skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym Politechnika Śląska 2014-2017 (wykonawca).

Publikacje

Prof. dr hab. Barbara Kożuch - wykaz wybranych publikacji.doc