Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Public Relations & Brand Management

Charakterystyka studiów

Znajomość, a także umiejętność skutecznego wykorzystywania nowoczesnych narzędzi brandingu, reklamy oraz public relations, zarówno w instytucjach publicznych jak i niepublicznych, wydają się być fundamentem rozwoju i utrzymania organizacji w środowisku rosnącej konkurencyjności. Pracodawcy coraz częściej poszukują osób posiadających wiedzę i umiejętności, zarówno w zakresie budowania marki, czy udoskonalania wizerunku, jak i skutecznej komunikacji, promocji oraz reklamy.

Studia podyplomowe Public Relations & Brand Management (PR&BM) skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć lub uzupełnić praktyczną wiedzę w zakresie budowania marki osobistej, pracodawcy i/lub organizacji, jak również realizacji kampanii promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych.

Polub profile kierunku w mediach społecznościowych i dowiedz się więcej o naszej ofercie! Linki poniżej:

FACEBOOK   LINKEDIN

Organizacja zajęć

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych UJ oraz praktyków z bogatym doświadczeniem w zakresie PR oraz zarządzania wizerunkiem marki, zarówno w zakresie poszczególnych narzędzi, jak i kreowania strategii najkorzystniejszej dla danej osoby i/lub organizacji.

Zajęcia na studiach realizowane są w formie: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, prac projektowych, z wykorzystaniem aktywnych narzędzi dydaktycznych jak: praca grupowa, studia przypadków, techniki kreatywnego rozumienia i rozwiązywania problemów. Zajęcia obejmują 220 godzin. Priorytetem jest  aspekt  praktyczny omawianych zagadnień.

Proces studiowania

Studia odbywają się w systemie dwusemestralnym. Zajęcia są prowadzone w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 17.15  (około 11 do 12 zjazdów).

Co zyskasz kończac te studia?

Absolwenci kierunku PR&BM otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Wśród stanowisk o które mogą się ubiegać należy wskazać zarówno specjalistów ds. reklamy/promocji/PR, rzeczników prasowych oraz pracowników biur prasowych, jak również brand managerów, promotorów marki, czy szeroko rozumianych specjalistów o profilu wizerunkowy i promocyjnym.

Jak możesz się zapisać na studia?

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie stosownych dokumentów oraz wniesienie wymaganej opłaty (I rata kosztów uczestnictwa). UWAGA! Nie ma opłaty rekrutacyjnej!

Rekrutacja: zapisy na studia odbywają się za pośrednictwem portalu IRK.   

Zgłoszenie w  terminie: od 03.06.2024 r. do  wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć – min. 20 osób maks. 40 osób.

Wymagane dokumenty: 

  • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Ankieta Osobowa pobrana z portalu IRK.

Studia zostaną uruchomione, gdy formalności dopełni nie mniej niż 20 osób.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Uczestnik studiów podyplomowych, aby je ukończyć, jest zobowiązany:

  • zaliczyć wszystkie moduły kształcenia przewidziane planem studiów
  • napisać pracę końcową
  • zdać egzamin końcowy

Koszt uczestnictwa

Cena: 5.900,00 zł.

I rata: 2.950,00 zł, do 7 dni od daty wpisu na studia

II rata: 2.950,00 zł, do 15 lutego 2025 r.

Cena zawiera koszt materiałów dydaktycznych oraz wynajęcia i obsługi sali podczas sesji wyjazdowej.

Kontakt

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 2.375
30-348 Kraków

Tel.: 12 664 57 79;  12 664 55 83

E-mail: ewa.glaudel@uj.edu.pl