Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Zakład Teorii Zarządzania i Kapitału Ludzkiego

Kierownik

dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

Pracownicy

dr hab. Magdalena Stuss,prof. UJ 

dr Michał Baran – adiunkt

dr Anna Sławik - adiunkt

dr Natalia Dudzińska-Korczak – starszy wykładowca

Współpracownicy

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła

Cele, zadania, przedmiot działalności

Cele działalności Zakładu:

 • badania naukowe ukierunkowane na problematykę współczesnego zarządzania,  w szczególności na rozwój teoretycznych i metodologicznych podstaw zarządzania strategicznego w powiązaniu z innowacyjnymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem, miastem i regionem, zarządzania innowacjami,
 • dbałość o awans i rozwój naukowy pracowników Katedry,
 • doskonalenie procesu dydaktycznego realizowanego przez pracowników Katedry,
 • dbałość o rozwój współpracy naukowej z podmiotami krajowymi i międzynarodowymi, nawiązanie współpracy z podmiotami sektora praktyki gospodarczej.

Pracownicy Zakładu są autorami licznych opracowań, których tematyka związana jest z obszarami ich zainteresowań naukowych. Na szczególne uwzględnienie zasługuje wiele monografii oraz artykułów publikowanych w wydawnictwie naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Działalność dydaktyczna pracowników Zakładu obejmuje przedmioty z dziedziny organizacji i zarządzania, wykładane na kierunkach prowadzonych w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną kadra Zakładu Teorii Zarządzania i Kapitału Ludzkiego aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych oraz pełni różne funkcje administracyjne na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych

Głównymi kierunkami badań naukowych pracowników Zakładu jest problematyka:

 • zarządzania innowacjami i przedsiębiorczością,
 • zarządzanie wiedzą,
 • zarządzania organizacjami, przedsiębiorstwem,
 • współczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zarządzania zasobami ludzkimi.

Ponadto w sferze zainteresowań pracowników Zakładu mieszczą się zagadnienia związane z takimi kwestiami, jak:

 • zarządzanie strategiczne,
 • marketing przemysłowy,
 • zarządzanie wiedzą i technologiami,
 • projektowanie organizacji,
 • konstrukcje kapitałowe i powiązania gospodarcze,
 • zarządzanie informacjami,
 • procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • kształtowania i oceny efektywności kadry menedżerskiej we współczesnych organizacjach,
 • organizacje uczące się – organizacje wirtualne – organizacje inteligentne,
 • innowacyjność przedsiębiorstw w ujęciu podmiotowym, procesowym i organizacyjnym,
 • procesy  zarządzania w firmach globalnych,
 • procesy zarządzania w sektorze MSP,
 • źródła konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • kierunki i formy współdziałania gospodarczego,
 • procesy rozwoju polskich ugrupowań gospodarczych,
 • aktywność konsolidacyjna przedsiębiorstw w polskiej i światowej gospodarce.

Realizowane projekty badawcze

Badania statutowe IEFiZ

Publikacje

dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

dr Michał Baran

dr Anna Sławik

dr Magdalena Stuss

dr Natalia Dudzińska-Korczak

 

Dydaktyka

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu:

 • Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie innowacjami
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Podstawy zarządzania
 • Nauki o organizacji
 • Koncepcje zarządzania
 • Metody organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie strategiczne I
 • Zarządzanie strategiczne II
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – podstawy
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Controlling personalny
 • Budowanie wizerunku pracodawcy
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Gospodarka regionalna
 • Związki i integracje przedsiębiorstw
 • Seminaria licencjackie
 • Seminaria magisterskie