Zakład Negocjacji

Kierownik

dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ

Pracownicy

dr hab. Jan Franciszek Jacko, prof. UJ

dr Anna Dyląg

dr Janina Klima

Przedmiot działalności

Publikacje

Dydaktyka