Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Zakład Ekonomii i Innowacji

Kierownik

dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ

Pracownicy

dr hab. Zofia Łapniewska, prof. UJ

dr hab. inż. Tomasz Sierotowicz, prof. UJ

dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ

dr Cleber José Cunha Dutra - adiunkt

dr Judyta Lubacha - adiunkt

dr Monika Bolińska - adiunkt

Współpracownicy

prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska – kierownik Katedry Ekonomii i Innowacji

mgr Mateusz Biernacki, SDNS UJ

mgr Paweł Gralewicz, studia III stopnia WZiKS UJ

mgr Krystian Gurba, studia III stopnia WZiKS UJ, Z-ca Dyrektora CITTRU

mgr Agata Luśtyk, SDNS UJ

mgr Mateusz Racławski, studia III stopnia WZiKS UJ

mgr Michał Włodarczyk, studia III stopnia WZiKS UJ

mgr Konrad Serafin, SDNS UJ

Krótka historia

Zakład Ekonomii i Innowacji działa w ramach Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie od 1 października 2021 roku. Powstał w wyniku zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu polegającej na przekształceniu Katedry Ekonomii i Innowacji działającej od 2014 roku w Zakład  Ekonomii i Innowacji. Nazwa Zakładu jest konsekwencją ewolucyjnego procesu wykształcania się wspólnego dla wszystkich członków zespołu profilu badawczego, którego wspólnym mianownikiem są: ekonomia instytucjonalna; struktury instytucjonalne dla rozwoju innowacji; badania przyczyn i skutków zróżnicowania rozwoju ekonomiczno-społecznego w ujęciu przestrzennym (z uwzględnieniem postępu technicznego).

Osiągnięcia naukowe

Wykaz osiągnięć naukowych pracowników Zakładu znajduje się w profilach pracowników.

Specjalizacja dydaktyczna

  • Makroekonomia
  • Mikroekonomia
  • Historia myśli ekonomicznej
  • Historia gospodarcza
  • Ekonomia innowacji
  • Ekonomia rozwoju
  • Gospodarka regionalna
  • Polityka społeczna
  • Modele przedsiębiorstw i przedsiębiorczości
  • Zarządzanie innowacjami i własnością intelektualną