Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ

Profesor nadzwyczajny
Kierownik Zakładu Analiz Społeczno - Ekonomicznych

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.339, 30-348 Kraków
waldemar.florczak@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 81

English version of employee's website

Działalność naukowa

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny UJ w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Prowadzone przez niego badania obejmują modelowanie, prognozowanie i symulację procesów ekonomicznych, problematykę rozwoju zrównoważonego i endogenicznego oraz powiązania zjawisk społecznych – w tym demograficznych i prawnych – z ekonomicznymi, jak również zagadnienia ekonomicznej analizy prawa. Jest autorem i współautorem ośmiu książek i podręczników oraz ponad 150 artykułów naukowych oraz rozdziałów książek.

Działalność dydaktyczna

  • Modeling of Sustainable Development
  • Operational Research
  • Modelowanie Zrównoważonego Rozwoju
  • Ekonometria
  • Ekonometria i Prognozowanie Procesów Ekonomicznych
  • Wnioskowanie Statystyczne

Projekty badawcze

  • Nieodpłatna pomoc prawna w Polsce w z perspektywy ekonomicznej analizy prawa. Stan obecny i rekomendowany. Projekt sfinansowany ze środków NCN przyznanych na podstawie decyzji nr DEC - 2012/07/B/HS4/02994. Pełniona funkcja: kierownik
  • Determinanty rozwoju polskiej gospodarki w XXI wieku. Analiza empiryczna i projekcje na podstawie systemu modeli makroekonomicznych. Projekt sfinansowany ze środków NCN przyznanych na podstawie decyzji nr DEC - 2012/07/B/HS4/02928. Pełniona funkcja: główny wykonawca.
  • Koszty procesu karnego w świetle ekonomicznej analizy prawa. Projekt finansowany ze środków NCN przyznanych na podstawie decyzji nr DEC - 2015/19/B/HS5/01217. Pełniona funkcja: wykonawca.

Publikacje

Google scholar