Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lean Management oraz Lean Office

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Lean Management oraz Lean Office mają na celu doskonalenie kompetencji menedżerskich oraz umiejętności w zakresie zarządzania zgodnie z koncepcją Lean Management oraz Lean Six Sigma, które mieszczą się w szeroko definiowanym zarządzaniu procesami (Business Process Management) oraz Continuous Improvement.

Studia przeznaczone są dla osób, które interesują się profesjonalnym zarządzaniem, chcą zdobyć oraz usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy lean managera, facilitatora lean, coach’a i mentora. Kierowane są one do osób, pełniących funkcje menedżerskie, doradcze, specjalistów w organizacjach biznesowych: usługowych i produkcyjnych, organizacjach publicznych oraz pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia).

Słuchaczom stwarzamy możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: Lean Office lub Lean Manufacturing.

Organizatorzy opracowali program studiów pozwalający pozyskać słuchaczom wszechstronną i najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu procesowego zarządzania organizacjami, zgodnie z koncepcją Lean Management i Lean Six Sigma. Program studiów został opracowany przez zespół ekspertów, w taki sposób, aby przygotować słuchaczy do zintegrowanego wdrażania koncepcji Lean Management i Lean Six Sigma w wymiarze organizacyjnym, technicznym, społecznym w tym mając na uwadze kulturę organizacyjną.

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone są w formie konserwatoriów, ćwiczeń, warsztatów oraz gier symulacyjnych zakładających pełną aktywizację studentów. Doświadczona kadra akademicka oraz praktycy z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu gwarantują wysoką jakość kształcenia.

Zajęcia prowadzą m.in. przedstawiciele międzynarodowej sieci Lean HE , właściciele firm konsultingowych i doradczych, a także kierownicy działów i specjaliści w zakresie Lean Management oraz Six Sigma (opis sylwetek prowadzących w sekcji "program studiów").

Zajęcia mogą być realizowane w formie zdalnej poprzez platformy m.in. Teams, Pegaz (moodle), Webex, BigBlueBotton.

Spotkanie odbywają się zazwyczaj w jeden weekend w miesiącu.

Absolwenci studiów uzyskują:

Słuchacz studiów podyplomowych Lean Management oraz Lean Office uzyska unikatowe kwalifikacje pozwalające na pracę w charakterze menedżera, konsultanta, facilitatora, specjalisty w zakresie systemów zarządzania zgodnych z koncepcją Lean Management i Lean Six Sigma w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych (usługowych lub produkcyjnych – w zależności od wybranej specjalności).

Absolwent pozna i zrozumie instrumenty (zasady, metody, techniki, narzędzia) Lean Management i Lean Six Sigma oraz będzie umiał je dobrać w taki sposób, aby organizacja osiągnęła założone cele. Ponadto będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, pracy w zespole oraz właściwego motywowania zarówno samego siebie jak i członków zespołu do lepszej, bardziej efektywnej pracy. Słuchacze dodatkowo zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresu twórczego rozwiązywania problemów i Design Thinking. Absolwent zostanie przygotowany do tego aby kompleksowo rozwiązywać problemy w organizacji, przeprowadzić diagnozę, opracować program zmiany, wdrożyć zmianę oraz nieustannie doskonalić system zarządzania w organizacji zgodnie z metodyką Lean Management.

Kwalifikacje te zostaną potwierdzone formalnie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.

Program studiów

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

- Wprowadzenie do Zarządzania Jakością

- Zarządzanie ludźmi w koncepcjach projakościowych

Prof. dr hab. Marek Bugdol, Kierownik studiów

- Wprowadzenie do Lean Management

- Kształtowanie kultury Lean

Dr  Justyna Maciąg

- Zarządzanie zmianą i motywowanie pracowników do zmian

Prof. dr hab. Jerzy Rosiński

- Kaizen

- Kreatywne rozwiązywanie problemów  - Problem Solving NOWOŚĆ

Dr  Marta Tutko

- Zarządzanie procesami

Dr  Natalia Dudzińska-Korczak

- Gra symulacyjna Lean factory

Mgr Anna Strojny-Madej

- Design Thinking NOWOŚĆ

Dr  Mateusz Lewandowski

- Mapowanie strumienia wartości i mierniki procesów w biurze

Mgr Dawid Żabiński

- Metody i narzędzia Lean Management w biurze i usługach

Dr Iwona Burka

- Six Sigma w biurze i usługach NOWOŚĆ

Mgr inż. Zuzanna Pamuła

- Automatyzacja procesów biurowych

Mgr Dominik Jaskulski

- Mapowanie strumienia wartości i mierniki procesów w firmach produkcyjnych

Mgr Michał Wolak

- Metody i narzędzia Lean Management w produkcji

Dr  Monika Kiec

- Six Sigma w produkcji NOWOŚĆ

Mgr Magda Fular

- Przezbrajanie i dostępność maszyn

Mgr Monika Bednarska-Łupińska

Seminarium

Prof. dr hab. Marek Bugdol

Dr Marta Tutko

Dr Justyna Maciąg

Szczegółowe info i biogramy wykładowców znajdą Państwo TUTAJ.

Warunki przyjęcia na studia

  • Zgłoszenie w  terminie: od 01 czerwca 2024 r. do wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń
  • Wymagania wstępne: Ukończenie studiów I stopnia.
  • Zasady rekrutacji: O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Limit przyjęć: Min. 21 słuchaczy. Zakłada się możliwość utworzenia dwóch grup słuchaczy. 
  • Wymagane dokumenty: kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, Ankieta Osobowa pobrana z portalu IRK.
  • Rekrutacja: zapisy na studia obywają się za pośrednictwem portalu IRK UJ.

Koszt uczestnictwa

Cena: 5300 PLN

I rata - do 10.11.2024r.

II rata - 15.02.2025r.

Kontakt

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 2.329
30-348 Kraków

Tel.: (12) 664 56 82

danuta.szafarska@uj.edu.pl