Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariaty ds. studenckich

Informacje ogólne

 

WAŻNE! OBOWIĄZUJE ELEKTRONICZNA REJESTRACJA przed wizytą w sekretariacie za pomocą aplikacji KALENDARZ

Prosimy o zapoznanie się z godzinami przyjęć podanymi poniżej.

Adres

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

Sekretariaty są czynne dla stron

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 9:30–13:30
piątek  -  dzień wewnętrzny

The secretariat opening hours

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday in hours: 9:30-13:30
Friday - internal day

Dyżury sekretariatów dla studentów studiów niestacjonarnych

sobota 08:30-12:30 w terminach zgodnych z harmonogramami zjazdów

Osoby pełniące dyżur w sobotę obsługują Studentów wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych.

DATA

IMIĘ I NAZWISKO

e-mail

POKÓJ

TELEFON

(+48) 12

08.06.2024

Iwona Mirek

iwona.mirek@uj.edu.pl

2.323

664-55-71

08.06.2024

mgr Danuta Szafarska

danuta.szafarska@uj.edu.pl

2.329

664-56-82

15.06.2024

mgr Liliana Mroczkowska

liliana.mroczkowska@uj.edu.pl

2.379

664-57-77

22.06.2024

mgr Danuta Szafarska

danuta.szafarska@uj.edu.pl

2.329

664-56-82

29.06.2024

mgr Stanisław Krzysztofek

stanislaw.krzysztofek@uj.edu.pl

2.323

664-57-76

29.06.2024

inż. Magdalena Niedzielska-Szewczyk

magdalena.niedzielska-szewczyk@uj.edu.pl

2.379

664-56-80

 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE GODZIN DYŻURÓW

PLEASE OBSERVE THE DIRECTORS 'HOURS

OBSŁUGA STUDIÓW

SUPPORT FOR STUDIES

STUDIA I STOPNIA - licencjackie

KIERUNEK

 TRYB,   ROK   STUDIÓW

IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO

E-MAIL

POKÓJ

TELEFON (+48) 12

REZERWACJA
TERMINU

Ekonomia

stacjonarne
1, 2 i 3 rok

lic. Justyna Data
Samodzielny referent

justyna.data@uj.edu.pl

2.323

664-56-40

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

stacjonarne      i niestacjonarne
1, 2 i 3 rok

inż. Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Główny specjalista

magdalena.niedzielska-szewczyk@uj.edu.pl

2.379

664-56-80

Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe

stacjonarne
1, 2 i 3 rok

mgr Stanisław Krzysztofek
Młodszy specjalista

stanislaw.krzysztofek@uj.edu.pl

2.323

664-57-76

Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe

niestacjonarne
1, 2 i 3 rok

lic. Justyna Data
Samodzielny referent

justyna.data@uj.edu.pl

2.323

664-56-40

Zarządzanie międzynarodowe –
podwójny dyplom

stacjonarne

1, 2, 3 i 4 rok

lic. Justyna Data
Samodzielny referent

justyna.data@uj.edu.pl

2.323

664-56-40

 
 

STUDIA II STOPNIA - magisterskie

KIERUNEK

 TRYB,   ROK   STUDIÓW

IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO

E-MAIL

POKÓJ

TELEFON (+48) 12

REZERWACJA
TERMINU

Business and Finance Management

stacjonarne 1 rok full time, 1st year

mgr Danuta Szafarska
Specjalista

danuta.szafarska@uj.edu.pl

2.329

664-56-82

Business and Finance Management

stacjonarne 2 rok  full time, 2nd year

mgr Grzegorz Data
Starszy specjalista

grzegorz.data@uj.edu.pl

2.329

664-57-71

Ekonomia

stacjonarne
1 i 2 rok

mgr Liliana Mroczkowska
Starszy specjalista

liliana.mroczkowska@uj.edu.pl 

2.379

664-57-77

Finanse i controlling

stacjonarne
i niestacjonarne
1 i 2 rok

mgr Grzegorz Data
Starszy specjalista

grzegorz.data@uj.edu.pl

2.329

664-57-71

Marketing i logistyka

niestacjonarne
1 i 2 rok

Iwona Mirek
Specjalista

iwona.mirek@uj.edu.pl

2.323

664-55-71

Rachunkowość
i zarządzanie finansami

stacjonarne
i niestacjonarne
1 i 2 rok

mgr Liliana Mroczkowska
Starszy specjalista

liliana.mroczkowska@uj.edu.pl 

2.379

664-57-77

Zarządzanie – psychologia w zarządzaniu

stacjonarne
i niestacjonarne
1 i 2 rok

mgr inż. Iga Małysza
Starszy referent

iga.malysza@uj.edu.pl

2.329

664-55-52

Zarządzanie zasobami ludzkimi

stacjonarne
1 i 2 rok

Iwona Mirek
Specjalista

iwona.mirek@uj.edu.pl

2.323

664-55-71

Zarządzanie zasobami ludzkimi

niestacjonarne
1 i 2 rok

mgr Stanisław Krzysztofek
Młodszy specjalista

stanislaw.krzysztofek@uj.edu.pl

2.323

664-57-76

STUDIA PODYPLOMOWE

KIERUNEK

TRYB STUDIÓW

IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO

e-mail

POKÓJ

TELEFON
(+48) 12

Lean Management 
oraz Lean Office

niestacjonarne

mgr Danuta Szafarska
Specjalista

danuta.szafarska@uj.edu.pl

2.329

664-56-82

Public Relations & Brand Management
edycje od 2024/2025

niestacjonarne  Ewa Glaudel
Specjalista
ewa.glaudel@uj.edu.pl 2.375 664-57-79

Public Relations
edycje do 2023/2024

 niestacjonarne

dr Stanisława Jung-Konstanty
Główny specjalista

s.jung-konstanty@uj.edu.pl

3.368

664-55-90
519 347 405

Zarządzanie
zasobami ludzkimi
edycje od 2023/2024

niestacjonarne 

Ewa Glaudel
Specjalista

ewa.glaudel@uj.edu.pl

2.375

664-57-79

Zarządzanie
zasobami ludzkimi
edycje do 2022/2023

niestacjonarne 

mgr Elżbieta Tyrowicz
Główny specjalista

elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl

3.204

664-58-48