Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Terminy zajęć dydaktycznych

Rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 1 października 2023 roku i trwa do 30 września 2024 roku. Dzieli się na dwa semestry:

 • Zimowy: od 1 października 2023 roku do 25 lutego 2024 roku
 • Letni: od 26 lutego 2024 roku do 30 września 2024 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

 • od 2 października do 22 grudnia 2023 roku
 • od 8 stycznia do 28 stycznia 2024 roku
 • od 26 lutego do 27 marca 2024 roku
 • od 3 kwietnia do 16 czerwca 2024 roku

Sesje egzaminacyjne

 • Zimowa: od 29 stycznia do 11 lutego 2024 roku
 • Zimowa poprawkowa: od 19 do 25 lutego 2024 roku
 • Letnia: od 17 do 30 czerwca 2024 roku
 • Letnia poprawkowa: od 1 do 15 września 2024 roku                         

Dni wolne od zajęć

 • Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2023 roku do 7 stycznia 2024 roku
 • Przerwa semestralna: od 12 do 18 lutego 2024 roku
 • Przerwa świąteczna: od 28 marca do 2 kwietnia 2024 roku
 • Przerwa wakacyjna: od 1 lipca do 30 września 2024 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 2 listopada 2023 roku;
 • 2 maja 2024 roku oraz 31 maja 2024 roku;
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia;
 • dni ustalone dniami wolnymi od pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim na mocy odrębnych przepisów.

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału – z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału – może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2024 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2023/2024 i rozpoczęciem roku akademickiego 2024/2025.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.