Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwały i Zarządzenia

Przy podpisywaniu umów kandydaci na studia winni otrzymać w formie załączników następujące egzemplarze:

  1. uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim, link;
  2. uchwały nr 104/VI/2014  Senatu UJ z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim, link;
  3. zarządzenia nr 19 Rektora UJ z 7 marca 2018 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, link;
  4. zarządzenia nr 51 Rektora UJ z 9 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 19 Rektora UJ z 7 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, link.