Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwały i Zarządzenia

Przy podpisywaniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim kandydaci na studia winni otrzymać w formie załączników następujące egzemplarze:

  1. Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/24
  2. Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim