Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Czakon

Prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Czakon

Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.331, 30-348 Kraków
wojciech.czakon@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 80

Działalność naukowa

 • behawioralne uwarunkowania zachowań strategicznych (percepcja, preferencje, zaufanie, krótkowzroczność),
 • koopetycja, współpraca strategiczna, konkurowanie
 • strategie, procesy i struktury sieci międzyorganizacyjnych,
 • metodologia badań

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie strategiczne II
 • Strategic Management
 • Metodologia badań
 • Research in Economics and Management

Pełnione funkcje

 • Członek Rady Doskonałości Naukowej
 • Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
 • Faculty w European Institute for Advanced Studies in Management
 • Członek editorial board w: Long Range Planning; Journal of Family Business Strategy, Journal of Entrepreneurship Management and Innovation; Central European Management Journal

Realizowane projekty badawcze

OPUS19: Tożsamość cyfrowa - analiza wielopoziomowa wpływu na zaangażowanie interesariuszy organizacji

OPUS14: Strategiczna krótkowzroczność a wyniki firmy

OPUS7: Antecedencje diad i sieci w turystyce

Horizon2020 (2014-2016) Startify7 project i.e. “A Team-Building, Thematically-Focused And Lean-Training Summer Academy System For Young Future ICT Entrepreneurs”, under the leadership  of the Sheffield University

7th Framework Programme project partner with the Universita delli Studi in Bologna, Italy (2009-2011). Project title: “Fostering Regional Innovation and Development through Anchors and Networks: A Cross Regional Comparison in an Evolving International Context” - FRIDA

Wybrane publikacje

 1. Czakon, W., Niemand, T., Gast, J., Kraus, S., & Frühstück, L. (2020). Designing coopetition for radical innovation: An experimental study of managers' preferences for developing self-driving electric cars. Technological Forecasting and Social Change, 155, 119992.
 2. Czakon, W., Kawa, A., & Scott, S. (2020). Network orientation of logistics service providers: the construct, dimensionality and measurement scale. International Journal of Logistics Research and Applications, 23(5), 474-492.
 3. Czakon, W., Klimas, P., & Mariani, M. (2020). Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale. Long Range Planning, 53(1), 101875.
 4. Czakon, W., Gnyawali, D., Le Roy, F., & Srivastava, M. K. (2020). Coopetition strategies: Critical issues and research directions, Long Range Planning, 53(1), 101948
 5. Czakon, W., Czernek-Marszałek, K. (2020). Competitor Perceptions in Tourism Coopetition. Journal of Travel Research, 0047287519896011.
 6. Wang, C., Pellegrini, M. M., Czakon, W., Gnan, L., & Flamini, G. (2019). Opportunity Recognition in Family Entrepreneurship: Voluntaristic and Deterministic Orientations of Individual Cognitions. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 1-22.
 7. Czakon, W.,  Kawa, A. (2018). Network myopia: An empirical study of network perception. Industrial Marketing Management, 73, 116-124
 8. Klimas, P., Czakon, W. (2018). Organizational innovativeness and coopetition: a study of video game developers. Review of Managerial Science, 12(2), 469-497.
 9. Czernek, K., Czakon, W., Marszałek, P. (2017). Trust and formal contracts: complements or substitutes? A study of tourism collaboration in Poland. Journal of Destination Marketing & Management, 6(4), 318-326.
 10. W. Czakon, K. Czernek (2016), The role of trust-building mechanisms in entering into network coopetition: The case of tourism networks in Poland, Industrial Marketing Management, vol. 57, pp. 64-74
 11. F. Le Roy, W. Czakon (2016), Managing coopetition: the missing link between strategy and performance, Industrial Marketing Management, Vol. 53, pp. 3-6