Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Marta Gancarczyk

Prof. dr hab. Marta Gancarczyk

Kierownik Katedry Finansów i Ekonomii Międzynarodowej

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.340, 30-348 Kraków
marta.gancarczyk@uj.edu.pl,USOS, +48 12 664 56 69

English version of employee's website

Działalność naukowa

Badania i publikacje skoncentrowane na nowej ekonomii instytucjonalnej, sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, polityce wsparcia przedsiębiorczości i polityce innowacji, klastrach i regionalnych systemach innowacyjnych.

Projekty badawcze (wybrane):

 1. 2020-2021 - Znaczenie uwspólniania zasobów intelektualnych i wiedzy we współczesnej gospodarce, Projekt „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, Małopolska Szkoła Administracji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (uczestnik projektu).
 2. 2017-2019 - EU Regional and Innovation Policies and Peripheral Regions (EURIPER), co-financed by the European Commission under the Jean Monnet Projects Action of the Erasmus+ Programme (Project Reference: 587410-EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO-PROJECT) (kierownik polskiego zespołu).
 3. 2017-2019 – Best practices of V4 countries for SMEs Development in Azerbaijan, International Visegrad Fund’s Visegrad University Studies Grant, Western Kaspian University, Azerbaijan, ekspert, uczestnik projektu.
 4. 2014-2017 – Proces wzrostu MSP. Integracja podejścia zasobowego i opartego na kosztach transakcyjnych, Narodowe Centrum Nauki, Nr 2013/09/B/HS4/01938 (kierownik projektu).
 5. 2017 – Instytucjonalna analiza działalności społeczno-gospodarczej, badania ze środków statutowych MNiSW; kierownik tematu badawczego: Ochrona danych pacjentów w podmiotach opieki zdrowotnej – rola instytucji, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.
 6. 2016 – Koordynacja aktywności gospodarczej w ramach organizacji i wobec instytucjonalnych ograniczeń;  badania ze środków statutowych MNiSW; kierownik tematu badawczego: Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w modułowych sieciach produkcyjnych korporacji - perspektywy wzrostu i innowacji, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.
 7. 2013.01.08-2014.31.01 – Strategia rozwoju sieci innowacyjnej przedsiębiorstwa ZET Transport, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny, projekt badawczo-rozwojowy.
 8. 2013 – Zmiana strukturalna w klastrach; MNiSW- DPNWDS. Decyzja nr 13200/E-535/S/2013 z dnia 27.02.2013 (kierownik projektu).
 9. 2011-2012 – Koszty transakcyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem; MNiSW-DPN-WDS-5111-11035-1/US/12. Decyzja nr 225/02/E-535/S/2012 z dnia 09.02.2012 (kierownik projektu).
 10. 2010-2011 – Teoria wzrostu firmy i model determinantów wzrostu, MNiSW-DPN-WDS-5111-7773-1/LK/11. Decyzja nr 225/02/E-535/S/2011 z dnia 19.01.2011; MNiSW-DPN-WDS-5111-4605—1-1/LK/10. Decyzja nr 225/02/E-535/S/2010 z dnia 11.02.2010 (kierownik projektu).
 11. 2006-2008 – Ocena skuteczności i ekonomiczności polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr 1 H02D 021 30 (kierownik projektu).
 12. 2003-2004 - The Formation of Networking Cooperation among Small Enterprises in Central Europe, The Sasakawa Peace Foundation, Chuo University, Tokyo (kierownik polskiego zespołu).

Działalność dydaktyczna

 • Przedsiębiorczość
 • Entrepreneurship
 • E-Entrepreneurship
 • Przedsiębiorczość i rozwój regionalny
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Seminarium magisterskie
 • Master’s seminar
 • Seminarium doktorskie

Pełnione funkcje

 • Członek Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse
 • Członek Rady Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Członek Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Wybrane publikacje

 1. Gancarczyk, M., Ujwary-Gil, A.,  Gonzalez Lopez, M. (2021). Partnerships for Regional Innovation and Development: Implementing Smart Specialization in Europe. New York: Routledge (w druku).
 2. Łasak P., Gancarczyk M., Systemizing the impact of fintechs on the efficiency and inclusive growth of banks’ services [w:] Marszk A., Lechman E., The Digitalization of Financial Markets: The Socioeconomic Impact of Financial Technologies, Routlege 2021 (w druku).
 3. Gancarczyk M., Freiling J., Gancarczyk J., The dynamics of SME growth processes and the role of enabling constraints: an evidence-based theoretical framework, “Journal of Organizational Change Management” 2020, DOI 10.1108/JOCM-07-2020-0208 (przyjęty do druku).
 4. Gancarczyk M., Ujwary-Gil A., Revitalizing industrial policy in the EU through smart, micro-level and bottom-up approaches [w:] Gancarczyk M., Ujwary-Gil A. (Eds.), New Challenges in Economic Policy, Business and Management, INE PAN, Warszawa 2020.
 5. Gancarczyk M., Ujwary-Gil A. (Eds.), New Challenges in Economic Policy, Business and Management, INE PAN, Warszawa 2020.
 6. Gancarczyk M., Najda-Janoszka M., Gancarczyk J., The regional innovation system and policy in Malopolska, Poland: an institutionalised learning [w:] González-López, M., Asheim B., Regions and innovation policies in Europe: learning from the margins, Edward Elgar Publishing 2020, s. 225-251.
 7. Gancarczyk, M., Bohatkiewicz, J., Research streams in cluster upgrading: a literature review, “Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2018, vol. 14, nr 1, 17–42. doi:10.7341/20181441.
 8. Gancarczyk M., Gancarczyk J., Proactive international strategies of cluster SMEs, “European Management Journal” 2018, vol. 36, nr 1, s. 59-70. DOI 10.1016/j.emj.2017.03.002.
 9. Gancarczyk M., The process of SME growth. Integrating the resource-based and transaction cost approaches, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ISBN 978-83-233-4377-6, ISBN 978-83-233-9766-3 (e-book).
 10. Gancarczyk M., The integrated resource-based and transaction cost approach to the growth process of firms, “Journal for Organizational Change Management” 2016, vol. 29, nr 7, s. 1189-1216, DOI 10.1108/JOCM-05-2016-0078.
 11. Gancarczyk M., Gancarczyk J., SME supplier upgrading in the cooperation life cycle – evidence from Central and Eastern Europe, “Journal for East European Management Studies” 2016, vol. 21, nr 3, s. 318-351, DOI 10.1688/JEEMS-2016-Gancarczyk.
 12. Gancarczyk M., Enterprise- and industry-level drivers of cluster evolution and their outcomes for clusters in developed and less developed countrie, „European Planning Studies” 2015, vol. 23, nr 10, s. 1932-1952, DOI 10.1080/09654313.2014.959811.
 13. Gancarczyk M., Iturriagagoitia-Zabala, J.M. (eds.), The Process of Firm Growth, “Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2015, nr 4, vol. 11.
 14. Gancarczyk M., Iturriagagoitia-Zabala J.M., The process of the growth of small and medium-sized enterprises (SMEs), “Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2015, nr 4, vol. 11, s. 3-24, DOI 10.7341/20151141.
 15. Gancarczyk M., Proces wzrostu przedsiębiorstwa w świetle podejścia zasobowego i teorii kosztów transakcyjnych, „Gospodarka Narodowa” 2015, nr 5, vol. 26, s. 5-31.
 16. Isaksen A., Karlsen J., Gancarczyk M. (eds.), Learning and Innovation in Space, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2014, nr 3, vol. 10.
 17. Gancarczyk M., Gancarczyk J., Structural change in industrial clusters – scenarios and policy implications, “Studia Regionalia” 2013, vol. 35, s. 111-128.
 18. Gancarczyk M. (ed.), Technology Entrepreneurship, “Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2012, nr 1, vol. 8.
 19. Gancarczyk M., Information and Consulting for SMEs – Public vs. Private Provision, Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE), Belfast 2008, ISBN 978-1-900862-07-3.
 20. Gancarczyk M., Koncepcja sieci z perspektywy teorii kosztów transakcyjnych, „Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 3, s. 61-69.
 21. Gancarczyk M., Gancarczyk J., Wzrost i internacjonalizacja przedsiębiorstw w klastrach, „Organizacja i Kierowanie” 2011, nr 3, s. 59-75.
 22. Gancarczyk M., Mechanizmy i metody konkurowania firm technologicznych, 2012, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 714. Ekonomiczne Problemy Usług nr 90”, s. 147-164.
 23. Gancarczyk M., SME relationships from the perspective of transaction cost theory, [w:] E. Lechman (red.), SMEs and Entrepreneurship vol. 2, Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2010, s. 67-81.
 24. Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 25. Gancarczyk M., Oportunizm w relacjach przedsiębiorstw według O.E. Williamsona, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2010, nr 1, s. 26-32.
 26. Gancarczyk M., System wsparcia dla przedsiębiorców – doświadczenia brytyjskie, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 5-6, s. 41-60.
 27. Gancarczyk M., Struktura zarządzania w ujęciu O.E. Williamsona jako przedmiot decyzji menedżerskich, „Organizacja i Kierowanie” 2010, nr 2, s. 57-73.
 28. Gancarczyk M., Model schyłku i odrodzenia klastrów, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 3, s. 1-21.
 29. Gancarczyk M., Podstawy decyzji o publicznym wsparciu informacyjnym i doradczym, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 4, s. 24-27.