Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Małgorzata Kutera

Dr Małgorzata Kutera

Z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania ds. Szkolna
Katedra Finansów i Ekonomii Międzynarodowej

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.381, 30-348 Kraków
malgorzata.kutera@uj.edu.pl , USOS , +48 12 664 55 73

Angielska wersja strony pracownika

Działalność naukowa

 • Audyt finansowy, teoretyczne i praktyczne aspekty badania kontroli finansowej, działalność biegłych rewidentów, rynek usług audytorskich, metodologia kontroli weryfikacyjnych
 • Nadużycia gospodarcze, fałszowanie skutków finansowych, oszustwa finansowe i księgowe, celowe manipulacje związane z oskarżeniem kreatywnym
 • Optymalizacja podatkowa, metody ograniczania obciążeń finansowych, działanie rajów podatkowych, praktyczne aspekty prawa podatkowego
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa, rachunkowość finansowa w międzynarodowej i międzynarodowej, analiza finansowa i ocena przedsiębiorstw

Działalność dydaktyczna

 • Rachunkowość finansowa
 • Audyt finansowy
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
 • Podstawy ubezpieczenia
 • Optymalizacja podatkowa
 • Rachunkowość kreatywna

Pełnione funkcje

 • Senator UJ na kadencję 2020-2024
 • Z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania ds. ogólnych
 • Kierownik merytoryczny programów studiów realizowanych w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Publikacje

1/ Monografia:

 • Kutera M. (2016), Nadużycia finansowe. Wykrywanie i wyeliminowanie, Difin SA, Warszawa, 195 s., ISBN 978-83-8085-128-3
 • Kutera M. (2008), Rola audytu krytycznego w wykrywaniu przestępstwa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z oo, Warszawa, lata 240. ISBN 978-83-7251-959-7
 • Kutera M., Surdykowska TS (2009), Kryzysy gospodarcze a kontrola finansowa, Difin SA, Warszawa, 259 s., ISBN 978-83-7641-165-1
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska TS (2006), Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z oo, Warszawa, 277 s., ISBN 83-7251-632-4

2/ Wybrane artykuły w czasopismach:

 • Kutera M. (2019), Kluczowe badania badania – nowy element w raportowaniu biegłych rewidentów, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Rada Naukowa stowarzyszeń Księgowych w Polsce, tom 101 (157), s. 201-201. 79-94
 • Kutera M. (2018), Manipulacje księgowe związane z aktywami finansowymi, Nauki o Zarządzaniu, Nauki o Zarządzaniu, tom 23, s. 23. 23-29
 • Kutera M. (2018), Nowy raport biegłego rewidenta – wdrożenie przy audycie spółek WIG-20, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 503, s. 281-292
 • Kutera M., Zyznarska-Dworczak B. (2018), Narracja w sprawozdawczości: jak ją oceniać? Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy nr 160, s. 100. 99-111
 • Kutera M. (2017), Model agresywnej optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem opłat licencyjnych, Journal of Economics and Management, tom. 30 (4), ust. 85-98
 • Kutera M. (2016), Whisteblowing jako narzędzie skutkujące oszustwem, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy nr 152, s. 125-144
 • Kutera M. (2016), Etyczne aspekty zwalczania nadużyć finansowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 436, s. 174-185
 • Kutera M. (2010), Mechanizmy kreowania wyników alternatywnych przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządcza, (red.) Zarzecki D., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyt Naukowy nr 26 (587), s. 15. 147-156
 • Kutera M. (2010), Wycena jako obszar ryzyka w sprawozdawczości głównej sprawozdawczości finansowej, [w:] Perspektywy rozwoju analizy, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, (red.) Micherda B., Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tom I, nr 14, s. 351-360

3/ Wybrane rozdziały w monografii:

 • Kutera M., Godawska J. (2020), Koncentracja rynku audytu finansowego w Polsce, [w:] Zarządzanie doskonałością w edukacji i innowacjami: Wizja 2025 na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego w obliczu globalnych wyzwań. Materiały z 35. Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Zarządzania Informacją Biznesową (IBIMA), (red.) Soliman KS, Sewilla, 1-2 kwietnia 2020, s. 35. 1241-1249
 • Kutera M. (2018), Rola rajów podatkowych w unikaniu podatków przez korporacje międzynarodowe, [w:] Współczesne trendy w rachunkowości, finansach i instytucjach finansowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Rachunkowości, Finansów i Instytucji Finansowych (ICAFFI), Poznań 2016, (red.) Choudhry T., Mizerka J., Cham: Springer, 2018, s. 2018. 111-121
 • Kutera M. (2017), Polski rynek usług audytorskich, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Wyzwania i szanse nauki i dydaktyki ubezpieczenia, (red.) Grabiński K., Kędzior M., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 95-105
 • Kutera M. (2016), Ryzyko oszustwa w kontroli finansowej, [w:] Współczesne problemy i strategie kontroli kontroli i rewizji finansowej, (red.) Kuzior A., ​​Szewieczek A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, t. 1, s. 92-104
 • Kutera M. (2011), Mechanizmy rewizji ryzyka ujawniania zagrożeń, [w:] Wpływ zasięgu ujawnianych informacji na zaufaniu do kapitału kapitałowego i organizacji, (red.) Świderska GK, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 283-300
 • Kutera M. (2010), Ryzyko nadużycia finansowego w warunkach roboczych, [w:] Nadzor korporacyjny w warunkach roboczych, (red.) Urbanek P., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 111-122