Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Magdalena Jaworek

Adiunkt
Zakład Zachowań Organizacyjnych

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.383, 30-348 Kraków
magdalena.jaworek@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 84

Działalność naukowa

Psychologia pracy i organizacji, w szczególności zagadnienia związane z przyczynami i konsekwencjami wypalenia zawodowego, stresu, pracoholizmu oraz zaangażowania w pracę.

Działalność dydaktyczna

 • Wstęp do psychologii,
 • Psychologia społeczna,
 • Perswazja i wpływ społeczny,
 • Zachowania organizacyjne,
 • Trening interpersonalny i adaptacyjny,
 • Seminarium licencjackie i magisterskie.

Pełnione funkcje

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia  na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Publikacje

 1. Jaworek, M., Dyląg., A. (2016). Workaholism and work engagement: Differences and mutual relationships,[w:] Jedynak, P., Budzanowska-Drzewiecka, M. (red.), Situational Management Problems, Jagiellonian University Press, 91-101.
 2. Jaworek, M., Dyląg, A. (2016). Work-related factors and age as determinants of the three burnout dimensions among Polish hospital nurses, [w:] Jedynak, P., Budzanowska-Drzewiecka, M., Lipińska, A. (red.), Between philosophy and specific problems, Kraków: Jagiellonian University Press, 149-164.
 3. Jaworek, M., Dyląg, A. (2016). Perception of work environment among women and men – workload and autosomy in relation to job engagement, [w:] Budzanowska-Drzewiecka, M., Jedynak, P., Lipińska, A. (red.), Challenges related to new segments and market trends, Jagiellonian University Press, 155-173.
 4. Jaworek, M., Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2015). Gender as a category of analysis in the social sciences, [w:] Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (red.), Statistical profiles of women’s and men’s status in the economy science and society, Jagiellonian University Press, 15-27.
 5. Jaworek, M., Dyląg, A. (2015). Psychological aspects of innovation, [w:] Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (red.), Statistical profiles of women’s and men’s status in the economy science and socjety, Jagiellonian University Press, 215-229.
 6. Jaworek, M., Dyląg, A. (2015). Work-related factors and age as determinants of three burnout dimensions among Polish hospital nurses, Jagiellonian Journal of Management 1, 33-49. 
 7. Kożusznik, M., Dyląg, A., Jaworek, M. (2014). The Polish Adaptation of the Dutch Work Addiction Scale, w: Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age (red. T. Marek, W. Karwowski, J. Kantola), Taylor & Francis, London, New York (311-317).
 8. Jaworek, M. (2014). Cooperation and competition as elements of individual and organizational value system among middle top managers – pilot study, [w:] Jedynak P. (red.), Konkurencja i współdziałanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 211-220. 
 9. Dyląg, A., Jaworek, M., Karwowski, W., Kożusznik, M., Marek, T. (2013). Discrepancy between individual and organizational values: Occupational burnout and work engagement among white-collar workers, International Journal of Industrial Ergonomics 43 (3), 225-231.
 10. Jaworek, M., Marek, T., Karwowski, W., Andrzejczak, Ch., Genaidy, A. (2010). Burnout syndrome as a mediator for the effect of work - related factors on musculoskeletal complaints among hospital nurses, International Journal of Industrial Ergonomics 40 (3), 368-375.
 11. Jaworek, M. (2010). Czynniki związane z pracą a zespół zmęczenia skumulowanego w grupie zawodowej pielęgniarek, [w:] T. Wawak (red.), Komunikacja i Jakość w Zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, tom I, 143-152.
 12. Jaworek, M., Marek, T., Karwowski, W., Genaidy, A. (2008). Risk and protective work – related factors for musculoskeletal complaints among Polish hospital nurses, Ergonomia – International Journal of Ergonomics and Human Factors 30 (2), 149-156. 

Materiały konferencyjne:

 1. Jaworek, M. Dolegliwości mięśniowo - szkieletowe a wypalenie zawodowe w grupie zawodowej polskich pielęgniarek, II Konferencja Naukowa i Forum Dyskusyjne „Ciało-Zdrowie-Choroba", Nowy Sącz 21-23 maja 2009.
 2. Jaworek, M. „Występowanie dolegliwości mięśniowo – stawowych (syndrom MSD) w grupie zawodowej pielęgniarek", IV Konferencja Szkoleniowo – Naukowa z cyklu: „Pacjent – pielęgniarka partnerzy w działaniu", materiały konferencyjne, Kraków 19-20 maja 2005.

Inne informacje

 • Uczestnik projektu 'Innovative Gender' as a New Source of Progress finansowanego ze środkow funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju/ nr projektu (w: the EEA Grants and Norway Grants): PL12 – 0021.
 • Od 2012 – członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, które jest członkiem European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP).
 • 2011 - uczestnik projektu „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie" organizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 2003 - stypendystka Fundacji im. Ryoichi Sasakawa (SYLFF), które zaowocowało trzymiesięcznym pobytem na Uniwersytecie w Louisville, KY, USA w departamencie Industrial Engineering.