Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Katarzyna Filipowicz

Asystent
Katedra Ekonomii Matematycznej

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.371, 30-348 Kraków
k.filipowicz@uj.edu.pl, USOS, +48 664 57 87

Działalność naukowa

  • Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych
  • Analizy zróżnicowania rozwój gospodarczego i społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym

Działalność dydaktyczna

  • Ekonometria
  • Ekonomia matematyczna
  • Statystyka opisowa
  • Wnioskowanie statystyczne

Projekty badawcze

  • Praca w zespole do realizacji projektu rozwojowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanego ze środków na naukę w latach 2010 – 2013 nr NN114 214039 Zróżnicowanie regionalne rozwoju ekonomiczno-społecznego Polski z wykorzystaniem łańcuchów Markowa – kierowanym przez prof. dr hab. Tomasza Tokarskiego.
  • Praca w zespole do realizacji projektu NCN nr UMO-2013/11/B/HS4/00684  Instytucje rynku pracy a sytuacja na rynkach pracy w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu – kierowanym przez prof. zw. dr hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
  • Praca w zespole do realizacji projektu NCN nr UMO-2014/15/B/HS4/0 4264 Cykle wzrostu - dynamiczne modele koniunktury i wzrostu gospodarczego – kierowanym przez dr hab. Adama Krawca.

W latach 2014, 2015 oraz 2017 realizacja własnych projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pełnione funkcje

Koordynator programu ERASMUS+ w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Publikacje