Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Judyta Lubacha

Adiunkt
Zakład Ekonomii i Innowacji

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.321, 30-348 Kraków
judyta.lubacha@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 56 70

ORCID, ResearchGate

Działalność naukowa

Obszar zainteresowań naukowo – badawczych:

 • Instytucje (formalne i nieformalne)
 • Systemy innowacji (narodowe, regionalne)
 • Rozwój regionalny
 • Ekonomia ekologiczna

Projekty badawcze

05.2020 – 09.2020

Inicjatywa Doskonałości UJ,
Grant badawczy w konkursie SocietyNow!
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
kierownik projektu badawczego: „W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację ekonomiczną i psychospołeczną studentów? Diagnoza i rekomendacje”

02.2017 – 02.2020

Narodowe Centrum Nauki,
Grant badawczy dla doktorantów PRELUDIUM
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
kierownik projektu badawczego: „Otoczenie społeczno-gospodarcze w regionie a rodzaje działalności innowacyjnej przedsiębiorstw”

10.2015 – 06.2016

DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), Grant badawczy dla doktorantów i młodych naukowców
Uniwersytet w Bremie,
Katedra Ekonomii Innowacji i Zmiany Strukturalnej
(University of Bremen, Chair in Economics of Innovation and Structural Change)
Brema, Germany
indywidualny projekt badawczy: ‘Intellectual Capital of the European Union Regions’

Pobyty w zagranicznych centrach badawczych

1.10.2021 – 31.10.2021

wymiana osobowa studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej finansowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

Uniwersytet Babeș-Bolyai, Wydział Ekonomii i Zarządzania

(Babeș-Bolyai University), Kluż-Napoka, Rumunia

10.2015 – 06.2016

Uniwersytet w Bremie, Katedra Ekonomii Innowacji i Zmiany Strukturalnej (University of Bremen, Chair in Economics of Innovation and Structural Change), Bremen, Niemcy

3.11 – 3.12.2014

CEEPUS Krótkoterminowe stypendium dla doktorantów

Uniwersytet Narodowej i Światowej Gospodarki (University of National and World Economy), Sofia, Bułgaria

Działalność dydaktyczna

 • Gospodarka regionalna – wykład (studia licencjackie)
 • Mikroekonomia – wykład, ćwiczenia (studia licencjackie)
 • Microeconomics – seminar (Business and Finance Management)
 • Macroeconomics – seminar (Business and Finance Management)

Pełnione funkcje

Koordynator programu studiów Zarządzanie Międzynarodowe - podwójny dyplom z zarządzania

Publikacje

 1. Lubacha, J., Wendler, T. (2021), Do European Firms Obey the Rules? Environmental Innovativeness in Light of Institutional Frameworks. Industry and Innovation, doi: 10.1080/13662716.2021.1929869 (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2021.1929869?tab=permissions&scroll=top)
 2. Lubacha, J. (2021), Znaczenie otoczenia społeczno-gospodarczego dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Kraków: WUJ. ISBN: 978-83-233-4989-1 (https://wuj.pl/ksiazka/znaczenie-otoczenia-spoleczno-gospodarczego-dla-dzialalnosci-innowacyjnej-przedsiebiorstw#oprawa-miekka)
 3. Lubacha, J. (2021), The Role of Cooperation on the Innovation Activity of Enterprises. Case of Polish Regions, Journal of Urban and Regional Analysis, 13(1), 19-31. https://doi.org/10.37043/JURA.2021.13.1 (http://www.jurareview.ro/resources/pdf/volume_31_the_role_of_cooperation_in_the_innovation_activity_of_enterprises:_the_case_of_polish_regions_abstract.pdf)
 4. Grodzicki, M., Lubacha, J. (2020). Foresight [w:] Roszkowska, S., Trojak, M. (eds.), Absolwenci i studenci UJ na rynku pracy. Stan i perspektywy rozwoju. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 103-108. ISBN: 978-83-233-4890-0 (https://wuj.pl/ksiazka/absolwenci-i-studenci-uj-na-rynku-pracy)
 5. Grodzicki, M., Grzymała-Moszczyńska, J., Kostera, M., Lubacha, J. Krzemińska, K., Łapniewska, Z., Stachurski, A., Szafarczyk, L., Wójcik, G. (2020). W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację ekonomiczną i psychospołeczną studentów? DIAGNOZA I REKOMENDACJE. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 6. Lubacha-Sember, J., Godlewska, M. (2018). The role of local formal and informal institutions in microfirms’ development: Evidence from Poland. Economics and Sociology, 11(3), ss. 43-58 (https://www.economics-sociology.eu/?598,en_the-role-of-local-formal-and-informal-institutions-in-microfirms%E2%80%99-development-evidence-from-poland)
 7. Günther, J., Latifi, G., Lubacha-Sember, J., Töbelmann, D. (2018). Scientific cooperation in a German Polish border region in the light of EU enlargement, [in:] D. Meisnerr, E. Erdil, J. Chataway (eds.), Innovation and the entrepreneurial university. Springer, Cham, pp. 243-262 (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-62649-9_11)
 8. Lubacha-Sember. J. (2016). Kapitał społeczny a stymulowanie rozwoju i konkurencyjności gospodarki - rola państwa. [w:] Geodecki T. (ed.), Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki – Wybrane aspekty, wyd. PWE, Warszawa, ss. 133-148.
 9. Lubacha-Sember. J. (2016). Główne nurty i kierunki badań nad przedsiębiorczością kobiet. Horyzonty Wychowania, Vol. 15, No. 34, ss. 343-361. (https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/591/614)
 10. Lubacha-Sember. J. (2014). Kapitał intelektualny źródłem inwestycji w regionie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1(768), ss.40-52.