Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Czesław Noworol, prof. UJ

Dr hab. Czesław Noworol, prof. UJ

Katedra Zarządzania Strategicznego

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.364, 30-348 Kraków
czeslaw.noworol@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 58

CV (english version)

Działalność naukowa

Doradztwo kariery

Autor profesjonalnych narzędzi diagnozy stosowanych w doradztwie kariery: Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych (KUP), Miasteczko Zainteresowań Zawodowych (MZZ), Repertorium Kompetencji (RK), Kwestionariusz do Opisu Obszaru Pracy (KOOP), Skala Motywacji Osiągnięć (SMO), Kwestionariusz Uzdolnień Społecznych (KUS). Trener umiejętności doradczych profesjonalistów ze wszystkich instytucji Rynku Pracy w Polsce, w zakresie stosowania wymienionych metod.

Ekspert w dziedzinie doradztwa kariery, koordynator i ewaluator wielu projektów krajowych i międzynarodowych, m. in. kulturowej adaptacji testów psychometrycznych uzdolnień i preferencji zawodowych Johna L. Hollanda: Zestaw do Samobadania i Kwestionariusz Preferencji Zawodowych oraz Baterii Testów Uzdolnień Ogólnych, pierwszych profesjonalnych narzędzi badawczych wdrożonych we wszystkich Urzędach Pracy w Polsce oraz dla doradców zawodowych zatrudnionych w Sektorze Edukacji. Współautor podręczników dla doradców zawodowych, stosujących w. wym. testy.

Transnacjonalne doradztwo zawodowe

Tranzycja absolwentów na rynek pracy

Przedsiębiorczość

Autor Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych (KUP). Współautor metody ECENT, European Certificate in Entrepreneurship. Using Information technology to enhance business development. Ekspert w dziedzinie zwalczania bezrobocia wśród młodzieży w Polsce, poprzez rozwijanie działań przedsiębiorczych.

Zachowania organizacyjne

Badania zachowań organizacyjnych, wykłady dla menedżerów różnych firm np. Philip Morris; badania pracy zespołowej i zespołów zadaniowych, w tym przywództwa, kulturowa adaptacja metody Freeda Balesa, Symlog, opartej na teorii dynamiki małych grup.

Badanie jakości

Opracowanie kwestionariuszy do badania jakości kształcenia oraz satysfakcji z pracy, badania naukowe w tym zakresie. Koordynator projektów UNILO (Promoting the EQF Learning Outcome approach within European universities) oraz KODE-NQF (Recognition and validation of non-formal and informal competencies in the context of National Qualification Frameworks).

Stres organizacyjny

Badania w zakresie wypalania się kadr w organizacjach. Autor typologicznego modelu wypalenia zawodowego. Autor kulturowej adaptacji testu MBI (Maslach Burnout Inventory). 

Działalność dydaktyczna

 • Psychologia organizacji i zarządzania,
 • Zarządzanie kadrami,
 • Zachowania organizacyjne,
 • Doradztwo kariery,
 • Ekonomia społeczna,
 • Seminaria magisterskie na kierunku Zarządzanie oraz Psychologia stosowana UJ.

Pełnione funkcje

 • Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Członek Rady ds. Procesu Bolońskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Prezes Zarządu Krajowego Narodowego Forum Doradztwa Kariery.

Projekty badawcze

 • Koordynator projektu European Guidance Forum w Polsce.
 • Koordynator naukowy projektu Transnational Vocational Counselling w Polsce, współautor Curriculum dla kształcenia Eurodoradcy zawodowego.
 • Koordynator projektu SAB-MTW (School and Business: Making Transition Work) w Polsce. Autor meta-teorii tranzycji.
 • Koordynator projektów School & WOW (School and World of Work) oraz Transition from the World of Education to the World of Work, w Polsce. Współautor rekomendacji dla Komisji Europejskiej.

dr hab. Czesław Noworol - List of Projects

Publikacje

Wybrane publikacje:

 1. Noworol Cz., (2018). Psychometric and Econometric Rationales for the Job Analysis Instruments and Their Practical Implications. In: A. Biela (Ed.) European Questionnaire for Job Analysis (EQJA). TheoreticalandMethodological Bases. (s. 27 – 50). Berlin: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften. DOI:https://doi.org/10.3726/b11542/12
 2. Ertelt, B.-J., Noworol, Cz., Seidel, G. (2018). Job Differentiation in Career Counselling. In: A. Biela (Ed.) European Questionnaire for Job Analysis (EQJA). TheoreticalandMethodological Bases. (s. 27 – 50). Berlin: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften. DOI:https://doi.org/10.3726/b11542/27.
 3. Noworol Cz. (2018). Das Spezifikum der Ethik in der Berufsberatung. DVB Forum, Zeitschrift des Deutschen Verbandes für Bildungs- und Berufsberatung. 57, Ausgabe 2, 25-30.
 4. Ertelt B.-J., Frey A., Noworol Cz. (2017). Berufsinteressen und überfachliche Kompetenzen bei Älteren – eine empirische Analyse über Ausprägung und Zusammenhänge im deutsch-polnischen Vergleich. In: B.-J. Ertelt, M., Scharpf (Hrsg.) Berufliche Beratung Älterer., (s. 71 – 96). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften. DOI: http://dx.doi.org/10.3726/b11357.
 5. Noworol Cz. (2014). Key Factors of Graduates Employability: Dual Educational System, Mobility and Transition. In: Vocational Counselling. Changes and Challenges on the Labour Market. The Jubilee book to honour Professor Bernd-Joachim Ertelt (p. 183-200). Częstochowa: Publishing House of Jan Długosz University.
 6. Noworol Cz., Trzeciak W. (2014). Berufsberatung in Polen. DVB Forum, Zeitschrift des Deutschen Verbandes für Bildungs- und Berufsberatung. Ausgabe 1, 51-56.

Pozostałe publikacje:

dr hab. Czesław Noworol - Wykaz publikacji

dr hab. Czesław Noworol - List of Publications