Dyżury pracowników naukowo - dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Dyżury obowiązują od 01.10.2021 r. do 28.01.2022 r.

Dyżury stacjonarne odbywają się  po wcześniejszym umówieniu się (przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem) studentów z prowadzącym. 

Podczas dyżurów stacjonarnych obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

WYKŁADOWCA

POKÓJ

TELEFON
(+48) 12

TERMIN DYŻURU

Prof. dr hab. Marek Bugdol

2.320

664-57-78

Środa - 08:00-08:45;  19:45-20:30 

MS Teams

Seminarium (pierwsze spotkanie) 08.10.21    g. 10:00 MS Teams

Prof. dr hab. Wojciech Czakon

2.319

664-57-80

Środa – 12:00-12:45;  12:50-13:35

MS Teams

(po wcześniejszym kontakcie mailowym na co najmniej jeden dzień przed dyżurem)

Prof. dr hab. Piotr Jedynak

2.314

664-57-49

Poniedziałek – 08:00-08:45 MS Teams

Wtorek – 08:00-08:45 MS Teams  (możliwa forma stacjonarna po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła

    2.322

664-57-73 Poniedziałek - 18:00-19:00  MS Teams

Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

2.315

664-58-11

Wtorek – 12:00-13:00   MS Teams,   

link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5dc

ea9ba5ca04e018452f4d1f 16b3363%40thread.

tacv2/conversations? groupId=234216cb-a440-

45e7-8751-323d3094d567&tenantId=eb0e26e

b-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Prof. dr hab. Tomasz Tokarski

2.338

664-58-47

Wtorek – 15:30-16:15;  16:20-17:05 

MS Teams

Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

2.321

664-56-70

Poniedziałek i Piątek – 10:00-10:45
04.10.21, 08.10.21, 11.10.21,
15.11.21, 18.10.21, 25.10.21,
29.10.21, 05.11.21, 15.11.21,
19.11.21, 06.12.21, 10.12.21,
20.12.21, 27.12.21, 03.01.22,
07.01.22, 10.01.22, 14.01.22,
17.01.22, 21.01.22, 24.01.22,
28.01.22.  MS Teams

Studenci powinni uprzednio zgłosić chęć odbycia konsultacji za pomocą poczty uniwersyteckiej.

Dr hab. Inż.  Krzysztof Berbeka, prof. UJ

2.369

664 57 96

Poniedziałek – 12:15-13:00

Wtorek – 10:30-11:15

MS Teams

Dr hab. Inż. Justyna Bugaj, prof UJ

2.373

664-57-41

do 15.11.21

Poniedziałek - 09:00-09:45  MS Teams

od 24.11.21

Środy  – 10:00-10:45  MS Teams

studia niestacjonarne

Środy – 19:30 – 20:15  MS Teams 

(po uprzednim potwierdzeniu mailowym)

Dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ

2.339

664-57-81

Wtorek – 16:00-16:45;  17:00-17:45

MS Teams

(po wcześniejszym kontakcie na co najmniej jeden dzień przed dyżurem)

Dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ

2.367

664-57-93

Wtorek – 13:15-14:00, 14:15-15:00
na platformie webex
https://uj.webex.com/meet/barbara.fryzel

office hours on Webex 
https://uj.webex.com/meet/barbara.fryzel

Tue – 13.15-14.00 and Tue – 14.15-15.00

Dr hab. Marta Gancarczyk prof. UJ

2.340

664-56-69

Wtorek – 09:00-09:45;  12:15-13:00

MS Teams

Dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ

2.348

664-56-95

Poniedziałek – 09:00-09:45

Wtorek – 14:15-15:00

MS Teams

Dr hab. Jan Franciszek Jacko, prof. UJ

2.347

664-57-62

Poniedziałek – 15:00-15:45

Środa – 19:30-20:15

MS Teams

- z wyjątkami, które będą ogłaszane na stronie:  link

Dr hab. Adam Krawiec, prof. UJ

2.350

664-57-63

Poniedziałek – 15:45-16:30  MS Teams

Środa – 15:15-16:00  MS Teams (możliwa forma stacjonarna po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

Dr hab. Piotr Łasak, prof. UJ

2.360

664-57-83

Wtorek – 17:30-18:15  MS Teams

dyżur stacjonarny

Czwartek 17:00-17:45

Dr hab. Czesław Noworol, prof. UJ

2.364

664-57-58

dyżur stacjonarny

Wtorek – 09:00-09:45

(po wcześniejszym umówieniu się)

Środa – 09:00-09:45

Pegaz

Dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ
Dyrektor Instytutu

2.377

664-55-75

Środa – 09:45-10:30;  10:35-11:20 

MS Teams

Dr hab. Izabela Stańczyk, prof UJ

2.374

664-57-91

dyżur stacjonarny  Środa –  08:45-09:30;  Środa – 18:00-18:45  MS Teams

Dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ

2.317

664-58-12

Poniedziałek – 18:00-18:45  MS Teams

dyżur stacjonarny

Wtorek – 14:45-15:30

Dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ

2.354

664-57-94

Poniedziałek – 17:00-18:00

Środa – 11:00-11.45  do 08.12.21

Środa – 09:00-10:00  od 15.12.22

MS Teams

(konsultacje w weekendy po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową, kontakt stacjonarny po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową)

Dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ

2.372

664-57-95

Poniedziałek – 12:15-13:00

Środa – 09:15-10:00

MS Teams

(możliwa forma stacjonarna po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

Dr Michał Baran

2.346

664-57-85

Czwartek i Piątek – 19:30-20:15

MS Teams

Dr Sylwia Bąk

2.316

664-58-37

Środa – 16:30-17:15;  19:00-19:45

MS Teams

(możliwa forma stacjonarna po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

2.344

664-56-64

Środa – 13:00-13:45;  13:50-14:35

MS Teams

Dr Natalia Dudzińska-Korczak

2.336

664-57-59

Środa – 11:30-12:15;  12:30-13:15 

MS Teams

Dr Paweł Dykas

2.363

664-57-90

Wtorek – 15:30-16:15;  16:20-17:05

MS Teams

Dr Anna Maria Dyląg

2.383

664-57-84

Poniedziałek – 14:15-15:00 MS Teams

dyżur stacjonarny

Środa – 13:15-14:00

Dr Katarzyna Filipowicz

2.371

664-57-87

Poniedziałek - 08:45-09:30  MS Teams

(możliwa forma stacjonarna po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

Środa - 16:45-17:30  MS Teams

Dr Maciej Grodzicki

2.363

664-57-22

Środa – 14:00-14:45

Czwartek – 11:15-12:00

MS Teams

Dr Marek Jarzębiński

2.333

664-57-86

dyżur stacjonarny

Poniedziałek (Monday) – 12:00-13:00

Czwartek (Thursday) – 12:00-13:00  

MS Teams

Dr Magdalena Jaworek

2.383

664-57-84

Czwartek – 10:30-11:15

Piątek – 09:30-10:15

MS Teams

po uprzednim zgłoszeniu

Dr Monika Jedynak

2.382

664-57-74

Poniedziałek – 09:30-10:15  MS Teams

dyżur stacjonarny

Środa – 14:00-14:45

(po wcześniejszym kontakcie mailowym na co najmniej jeden dzień przed dyżurem)

Dr Janina Klima

2.366

664-57-64

Wtorek – 18:00-18:45;  19:00-19:45

MS Teams

Dr Małgorzata Kutera
Z-ca dyrektora ds. ogólnych

2.381

664-55-73

Poniedziałek – 13:00-14:30  MS Teams

Dr Aneta Kuźniarska
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych 

2.380

664-55-76

dyżur stacjonarny

Poniedziałek – 13:15-14:00

Wtorek – 08:45-09:30  MS Teams

Dr Aneta Lipińska

2.344

664-56-64

Czwartek – 12:30-13:15;   15:15-16:00

MS Teams

Dr Judyta Lubacha

2.231

664-56-70

dyżur od m-ca listopada

(październik – urlop naukowy)

Wtorek - 11:30-12:15  MS Teams

(możliwa forma stacjonarna po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

Czwartek – 11:30-12:45  MS Teams

Studia niestacjonarne

14.11.21, 16.01.22 – 11:30-12:30

30.12.21, 09.01.22 – 17:00-18:00

MS Teams

(możliwa forma stacjonarna po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

Dr Zofia Łapniewska

2.335

664-57-22

Czwartek – 16:00-16:45

Piątek – 10-15-11:00

MS Teams (kod do zespołu oz1dd8l)

Dr Karolina Mania

2.322

664-57-73

Środa - 09:30-10:15;  10:15-11:00

MS Teams

Dr Aleksander Marcinkowski

2.370

664-57-89

Środa – 11:30-12:30  MS Teams

Dr Wojciech Sadkowski

2.316

664-58-37

Wtorek - 08:00-08:45  MS Teams

(do 19.11.21 oraz od 20.12.21)

dyżur stacjonarny

Czwartek - 11:45-12:30 do 19.11.21

od 20.12.21 - 15:00-15:45

Dr inż. Tomasz Sierotowicz

2.317

664-58-12

Czwartek – 13:00-13:45

Piątek – 15:15-16:00

MS Teams

Studia niestacjonarne

09.10.21 – 15:15-16:45

31.10.21 – 13:00-14:30

12.12.21 – 08:15-09:30

16.01.21 – 10:45-12:15

MS Teams

Dr Anna Sławik

2.316

664-58-37

Poniedziałek – 18:15-19:00

Środa – 13:00-13:45

MS Teams

(studenci zgłaszają się za pośrednictwem czatu przed wyznaczonym terminem, możliwa forma stacjonarna po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

Dr Magdalena Maria Stuss

2.368

664-57-92

Wtorek – 09:45-10:30  MS Teams;

dyżur stacjonarny

Środa – 11:15-12:00

(po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

Dr Robert Syrek

2.371

664-57-87

dyżur stacjonarny

Środa – 09:00-09:45

Piątek – 07:15-08:00 z wyjątkiem 01.10.21.

MS Teams

Dr Dariusz Szklarczyk

2.346

664-57-85

Poniedziałek – 10:15-11:00  MS Teams

dyżur stacjonarny

Środa – 13:15-14:00

(po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

Dr Maciej Teczke

2.365

664-57-61

Wtorek i Środa – 13:15-14:00

MS Teams

Dr Mariusz Trojak

2.355

664-57-70

Poniedziałek – 13:30-14:15; 14:20-15:05

MS Teams lub dyżur stacjonarny (forma stacjonarna po wcześniejszym umówieniu się)

Dr Marta Tutko

2.332

664-57-72

Wtorek i Środa – 10:00-10:45

MS Teams

Dr Sławomir Wyciślak

2.365

664-57-61

Poniedziałek – 17:45-18:30

Środa – 17:15-18:00

MS Teams

Mgr Joanna Bohatkiewicz-Czaicka

2.335

664-57-22

Środa – 15:45-16:30

Piątek – 09:15-10:00

MS Teams

Mgr Monika Bolińska

2.315

664-58-11

Poniedziałek - 11:15-12:00  MS Teams

(z możliwością spotkań stacjonarnych po wcześniejszym umówieniu się mailowym)

Piątek – 17:15-18:00  MS Teams

Mgr Anna Jurczak

2.349

664-57-69

dyżur stacjonarny

Poniedziałek – 14:15-15:00

Piątek – 13:30-14:15  MS Teams

Mgr Magdalena Kossowska

2.349

664-57-69

Wtorek – 09:45-10:30

Środa – 14:00-14:45

MS Teams

(po uprzednim umówieniu poprzez e-mail przynajmniej dzień wcześniej)

Mgr Ewa Kubala

2.363

664-57-90

Poniedziałek – 16:30-17:15

Piątek – 09:30-10:15

MS Teams

Mgr Jurand Skrzypek

2.335

664-57-22

Wtorek –  07:15-08:00 (dyżur stacjonarny)

Wtorek –  16:30-17:15 (dyżur zdalny z wykorzystaniem MS Teams)

Mgr Alicja Szyszko

2.360

664-57-66

Środa – 13:00-13:45

Czwartek – 09:00-09:45

MS Teams