Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polityka jakości

Priorytetowym celem działalności Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego jest spełnienie aktualnych i przyszłych oczekiwań studentów w zakresie usług edukacyjnych na studiach wyższych, na kierunkach Ekonomia oraz Zarządzanie.

W związku z tym zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz wszystkich dziedzin działalności Instytutu mających wpływ na jakość świadczonych usług.

Jako podstawowe narzędzie realizacji wymienionych celów i zobowiązań postrzegamy prowadzony przez nas system zarządzania jakością zgodny z norma ISO 9001.

Główne kierunki realizacji polityki jakości obejmują:

  • Stałe doskonalenie oferty edukacyjnej, dostosowane do oczekiwań studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy.
  • Stałe doskonalenie stosowanych metod dydaktycznych w celu poprawy efektów kształcenia.
  • Kształtowanie świadomości pracowników naukowo – dydaktycznych oraz administracyjnych, związane ze znaczeniem jakości ich pracy.
  • Stymulowanie partycypacji studentów w celu doskonalenia procesów kształcenia i obsługi administracyjnej.
  • Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz wyjazdów studentów do uczelni zagranicznych.

Zadowolenie studentów i pracowników jest miarą naszego sukcesu. Dlatego analizujemy wszystkie informacje zwrotne dotyczące naszej działalności w celu jej ciągłego doskonalenia.