dr Sławomir Wyciślak

Działalność naukowa

 • Metodologia w naukach o zarządzaniu;
 • Elastyczność w działalności przedsiębiorstw;
 • Zarządzanie w przestrzeni międzynarodowej w warunkach złożoności;
 • Kryzysy gospodarcze – cechy, typy, przebieg, konsekwencje;
 • Modele współpracy nauka-biznes;
 • Implikacje cyfryzacji dla działalności przedsiębuorstw;
 • Systemy zarządzania przedsiębiorstwem;
 • Zarządzanie ryzykiem.

Działalność dydaktyczna

 • Ekonomia menedżerska

Wybrane publikacje

 1. Wyciślak, S. (2014). O niektórych aspektach sterowania w warunkach złożoności. Zarządzanie Publiczne, (3 (29)), 163-176.
 2. Wykorzystanie teorii chaosu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Organizacje i Kierowanie" nr 1, 2009, s. 37-50.
 3. Wycislak, S. (2016). The systems approach perspective on leagility. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(2), 203-212.
 4. Efekt zarażania a działalność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 5. Wyciślak, S. (2015). Podejście systemowe jako źródło efektywności w działaniach organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (386), 357-365
 6. Wyciślak, S. (2016). On theoretical and practical aspects of resistance system of the company. Jagiellonian Journal of Management, 1(3), 229-252.
 7. Efekt zarażania w działaniu przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, Nr 260, s. 575-585.
 8. Złożoność, kryzys, przedsiębiorstwo, Przegląd  Organizacji, 2012, nr 12, s. 16-19.
 9. Kryzys 2008 -2011, Refleksje nad rolą przedsiębiorstwa,  Przegląd  Organizacji, 2012, nr 2, s. 3-6.
 10. Efekt zarażania w mechanizmie rozprzestrzeniania się kryzysu, Ekonomista 2012, nr 2, s. 243-252.
 11. Efekt zarażania – od upadku Lehman Brothers do greckiego kryzysu, Przegląd  Organizacji, 2011, nr 9, s. 21-23.
 12. Wyciślak, S. (2016). On some aspects of contagion effect in organization–models and diagnostic tools. Jagiellonian Journal of Management, 2(Numer 1), 59-71.
 13. Przedsiębiorstwo wobec zjawiska zarażania, Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 511-519.
 14. System rezystencji przedsiębiorstwa [w:] Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Konferencja Badania operacyjne i systemowe, Bydgoszcz 2010, s. 124-135.
 15. System odporności przedsiębiorstwa, Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 1, s. 119-132.
 16. Factors Affecting the Position of Multinational versus Domestic Companies. The International Journal Of Knowledge, Culture & Change Management. Volume 9, Number 12, 2010, pp. 97 -107. 
 17. Innowacje produktowe w strategiach przedsiębiorstw o zasięgu krajowym a zachowania korporacji transnarodowych [w:] Innowacyjność w skali makro i mikro. Pod red. B. Kryk, K. Piech, Wydaw. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 107-116.

Kontakt

dr Sławomir Wyciślak

Katedra Zarządzania Jakością
Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków
Pokój
2.356
Telefon
+48 12 664-55-75
Mail
USOSweb
USOS