dr Monika Jedynak

dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt

Katedra Zarządzania Strategicznego

Działalność naukowa

Działalność naukowo-badacza koncentruje się wokół następujących obszarów:

 • Uwarunkowania, modele oraz instrumenty zarządzania relacjami z dostawcami w przedsiębiorstwach reprezentujących różne sektory gospodarki.
 • Problematyka zarządzania relacjami z dostawcami na gruncie takich subdyscyplin nauk o zarządzaniu, jak: zarządzanie logistyką, zarządzanie marketingiem, zarządzanie jakością, zarządzanie strategiczne oraz innych.

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie logistyką,
 • Logistyka,
 • Marketing w handlu i usługach,
 • Marketing międzynarodowy,
 • Zarządzanie relacjami z klientami.

Publikacje

 1. Jedynak M., Kuźniarska A.(2019)., The Expectations of Stakeholders in Socially Responsible Enterprises, Journal of Emerging Trends in Marketing and Management – Vol. I, No. 1/2019, 220-230.
 2. Jedynak M., Kuźniarska A., Mania K. (2019). Relacje z dostawcami w spółkach z RESPECT Index, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 175, 49-68.
 3. Jedynak, M. (2018). Systematic Review of The Literature on Supplier Code of Conduct. International Journal of Contemporary Management, 3, 153–171
 4. Jedynak M. (2018). The Use of Action Research in Diagnosing and Improving Cooperation Between an Enterprise and Its Suppliers [w:] Contemporary Management 11/1/2018, 59-75.
 5. Jedynak M. (2017). Transition to the new edition of management system standard as an example of organizational change [w:] Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations, J. Teczke, P. Buła, (red.),  International Management Foundation, Cracow, 95-105.
 6. Jedynak M. (2017). Role of certification units in management systems improvement, [w:] Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations, J. Teczke, P. Buła (red.), International Management Foundation, Cracow, 83-94.
 7. Jedynak M. (2017). Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań standardu ISO 9001:2015 : perspektywa współpracy z dostawcami, [w:] Nowa jakość zarządzania, E. Skrzypek, (red.), Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 135-144.
 8. Jedynak M. (2016). Supplier’s position in corporate social responsibility, [w:] State, society and business : development of contemporary management, J. Teczke (red.), International Management Foundation. Cracow University of Economics, Saint Petersburg – Cracow, 95-103.
 9. Jedynak M. (2016). Between reputation and relational capital, [w:] Determinants and consequences of network socjety, A. Skrzypek (red.), Department of Quality and Knowledge Management Faculty of Economics University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin, 69-78.
 10. Jedynak M. (2016). Risks related to suppliers in service companies noted on NewConnect, [w:] Risks and opportunities : in search of equilibrium, P. Buła (red.), International Management Foundation. Cracow University of Economics, Saint Petersburg – Cracow, 51-64.
 11. Jedynak M. (2016). Use of the ISO 26000 standard in shaping relations with suppliers, [w:] Determinats and consequences of network society, A. Skrzypek (red.), Department of Quality and Knowledge Management Faculty of Economics University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin, 11-22.

Kontakt

dr Monika Jedynak

Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.382

Telefon

+4812 664 57 74

Mail
USOSweb