Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Mariusz Trojak

Dr Mariusz Trojak

Adiunkt
Katedra Finansów i Ekonomii Międzynarodowej

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.355, 30-348 Kraków
mariusz.trojak@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 70

Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze: rozwój systemów finansowych, zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych, instytucjonalne uwarunkowania polityki monetarnej, zarządzanie i efektywność w instytucjach finansowych, rozwój regionalny i lokalny Polski.

Uczestnictwo w projektach

 1. Projekt rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1H02 C04827 „Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską" – kierownik projektu prof. dr hab. Anna Krajewska.
 2. Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany ze środków na naukę w latach 2005-2007 Nr 1 H02B 006 29 „Transfer technologii w procesie rozwoju Polskiej gospodarki. Ujęcie sektorowe i regionalne". Kierownik projektu prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz.
 3. Projekt rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowany ze środków na naukę w latach 2010 – 2013 nr N N114 214039 „Zróżnicowanie regionalne rozwoju ekonomiczno - społecznego Polski z wykorzystaniem łańcuchów Markowa". Kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz Tokarski.
 4. Projekt realizowany w ramach grantu Rektora UJ „Instytucjonalne uwarunkowania polityki monetarnej w wybranych krajach Europy Środkowo – Wschodniej". Projekt własny.
 5. Współautor opracowania na temat „Taksonomiczne wskaźniki kondycji ekonomicznej województw" A. Egigarian, P. Kościelnia, T. Tokarski, M. Trojak. Opracowanie zlecone przez Główny Urząd Statystyczny 2010 r.

Działalność dydaktyczna

Finanse, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Analiza ekonomiczna, Rynek kapitałowy i pieniężny oraz seminaria dyplomowe na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie.

Pełnione funkcje

Kierownik projektu strukturalnego: Unowocześnienie systemu zabezpieczania i udostępniania zbiorów bibliotek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej i Matematyki i Informatyki UJ"

Publikacje

 1. 1.Projakościowa strategia działania metodą wzrostu efektywności banków w pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr hab. Tadeusza Wawaka Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Tom III, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000 r. s.604-613.
 2. Zwrotne środki finansowania metodą rozwoju samorządu lokalnego, w pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr hab. Tadeusza Wawaka Finansowanie jednostek samorządu lokalnego, Wydawnictwo  Wyższej Szkoły Administracji, Bielsko – Biała 2001 r. s. 151-160.
 3. Wpływ działań projakościowych na wartość banku komercyjnego w pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr hab. Tadeusza Wawaka Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie Tom IV, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001 r. s. 709-719
 4. Związek pomiędzy Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi (HRM) a efektywnością pracy w bankach w Polsce – aspekt teoretyczny, w pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr hab. Tadeusza Wawaka Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Tom V, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002 r. s. 594-603.
 5. Zewnętrzne źródła finansowania samorządów i ich wpływ na rozwój społeczności lokalnych, w pracy zbiorowej pod redakcja S. Dolaty, Opole 2001. 253-261.
 6. Reakcja inwestorów na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na System Zarządzania Jakością ISO 9000 w bankach w Polsce w pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr hab. Tadeusza Wawaka Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Tom VI, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003 r. s. 251-258.
 7. Rozdziały w Słowniku Nauk Społecznych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004 r. s. 25-44, 867-882, 1142-1153.
 8. System zarządzania jakością a stopa zwrotu z akcji banków w Polsce, Studia Prawno Ekonomiczne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2004, 
 9. Sylwia Roszkowska, Mariusz Trojak Stopy procentowe NBP a realna i nominalna sfera gospodarki w pracy zbiorowej pod redakcją S. Krajewski, P. Kaczorowski Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2006, s. 415-432.
 10. Rozdział 4 w pracy zbiorowej pod redakcją K. Krajewskiej Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, Łódź 2007 r. s. 127-161.
 11. I. Stańczyk, M. Trojak, Metodyka parametryzowania potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe – Nowoczesne Przedsiębiorstwo Tom II, Szczecin 2009 r.
 12. Rozdziały 9.1 i 9.2 w pracy pod redakcją prof. dr hab. Ewy Miklaszewskiej, Bank na rynku finansowym", Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010 r.
 13. Rozdziały 2.4, 4.4, 4.5 w pracy pod redakcją prof. dr hab. Łucji Tomaszewicz, Transfer technologii w procesie rozwoju polskiej gospodarki, Ujęcie sektorowe i regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010 r., s. 77-83, 141-159, 159-165.