Mgr Ewa Kubala

Działalność naukowa

Interesuje się zagadnieniami kształtowania relacji i zachowań interpersonalnych oraz umiejętności przywódczych a także komunikacji pozawerbalnej, posiada również praktyczne doświadczenie w stosowaniu eksperymentalnej metody nauczania i rozwoju osobistego Horse Assisted Education w procesach budowania zespołu, rozwoju przywództwa, komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów,  budowania relacji, samoświadomości i wiary w siebie.

Kolejny obszar zainteresowań to metodyka nauczania języków obcych, a w szczególności języka biznesu, projektowanie zadań umożliwiających rozwój umiejętności komunikacji oraz konsolidację słownictwa biznesowego

Stypendystka British Council – pobyty na uniwersytetach Cambridge i Liverpool, szkolenia w Canterbury, Christ Church College of Higher Education, Bell Saffron Walden, uczestnik konferencji i szkoleń oganizowanych przez British Council, IATEFL, CUP, OUP ii in., z zakresu metodyki nauczania  TEFL, ESP, Business English, Developing Language Learning Materials for Particular Educational Contexts.


Z dziedziny badań przedsiębiorczości i zarządzania, uczestniczyła w projekcie 5 PR PILOT „Policy and Innovation in Low Tech. Knowledge Formation. Employment & Growth Contributions of the „Old Economy" Industries in Europe."

Działalność społeczna

Angażuje się w działalność społeczną na rzecz ochrony środowiska w ramach Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich, Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Zakładu Ornitologii PAN, wspieranie prac międzynarodowych organizacji ochrony przyrody takich jak RSPB, The Durrell Wildlife Trust.

Działalność dydaktyczna

Język angielski – Business English

Kontakt

mgr Ewa Kubala

Zakład Analiz Społeczno-Ekonomiczych

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.363

Telefon

+4812 664 57 90

Mail
USOSweb