Czasopismo naukowe Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania