Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jagiellonian Journal of Management

Jagiellonian Journal of Management jest anglojęzycznym czasopismem naukowym ukazującym się kwartalnie online od 2015 roku.

Tematyka czasopisma koncentruje się na problematyce współczesnego zarządzania w Polsce i na świecie. Na jego łamach naukowcy, badacze i praktycy podejmują dyskusje dotyczące:

  • rozwoju i wyników stosowania nowoczesnych koncepcji, metod i narzędzi zarządzania,
  • dziedzinowych problemów zarządzania (w tym marketingu, logistyki, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi),
  • strategii i procesów zarządzania w organizacjach z różnych sektorów.

Jagiellonian Journal of Management realizując misję wymiany i integracji poglądów:

  • nie pobiera opłat od Autorów
  • oferuje teksty w otwartym dostępie w Internecie (open access)
  • w procedurze recenzyjnej przestrzega standardów etycznych zalecanych przez COPE
  • dba o upowszechnianie artykułów poprzez obecność w bazach danych.

Zapraszamy do lektury artykułów i zgłaszania tekstów do publikacji w Jagiellonian Journal of Management.