Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminaria naukowe

Informacje wkrótce.

Rok akademicki 2018/2019:

 • 17.10.18: Dr hab. Jerzy Rosiński, Czy bakterie mają coś wspólnego z zarządzaniem - o publikacjach interdyscyplinarnych;
 • 24.10.18: Dr Rafał Wisła, Innowacyjność w branżach farmaceutycznej i wyrobów medycznych w Polsce;
 • 14.11.18: Dr Maciej Grodzicki, Mechanizmy makroekonomiczne w zglobalizowanych gospodarkach narodowych. Czy model mnożnikowy Keynesa przystaje do rzeczywistości?;
 • 21.11.18: Prof. dr Jörg Freiling (Uniwersystet w Bremie), Knowledge Transfer in Startup Ecosystems: The Role of Transnational Entrepreneurs in Santiago, Chile;
 • 28.11.18: Dr hab. Justyna Bugaj, Autoreferat. Wnioski z analizy tekstów recenzji i dokumentów awansowych;
 • 05.12.18: Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz, Finansjeryzacja firm nie-finansowych;
 • 12.12.18: Mgr Kamil Bal, Rachunek korzyści i strat. 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
 • 17.12.18: Prof. Jędrzej Białkowski (Canterbury University), What does it mean to invest in a socially responsible manner? - Evidence from U.S. equity fund holdings;
 • 09.01.19: Dr Zofia Łapniewska, Budżety partycypacyjne jako innowacyjna i efektywna forma zarządzania zasobami publicznymi. Studium porównawcze Warszawy, Berlina i Londynu.
 • 16.01.19: Mgr Agata Gomółka, Luka płacowa i jej związek z rodzicielstwem- koncepcje kary rodzicielskiej i macierzyńskiej w kontekście wynagrodzeń w Polsce.
 • 27.02.19: Mgr Marek Strzelecki, Zarządzanie bezpieczeństwem komunikacyjnym w małopolskich publicznych szkołach podstawowych.
 • 06.03.19: Koncepcję rozprawy doktorskiej zaprezentowali:
  • Pani Aleksandra Borowska, „Rzeczowy kapitał publiczny w wybranych modelach wzrostu gospodarczego”.
  • Pani Ivanna Chaikovska, „Ocena bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego w świetle pokryzysowych regulacji bankowych w Unii Europejskiej”.
  • Pani Anna Kowalczyk, „Determinanty przestrzennego zróżnicowania rynków pracy w Polsce i we Włoszech”.
  • Pan Andrzej Nowosad, „Ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w Bułgarii”.
 • 13.03.19: Dr hab. Adam Krawiec, Dr Maciej Grodzicki, Zasady ewaluacji dyscyplin naukowych w rozporządzeniu MNiSW.
 • 20.03.19: mgr Judyta Lubacha-Sember, Znaczenie otoczenia społeczno-gospodarczego dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw  w wybranych krajach Unii Europejskiej po 2004 roku.
 • 27.03.19: Dr hab. Jan Franciszek Jacko, Innowacje a pseudo-innowacje. Niektóre normatywne założenia dystynkcji.
 • 03.04.19: Prof. dr hab. Wiktor Adamus, Jakość i poziom życia ludności
 • 10.04.19: Prof. Xinpeng Xu (Hong Kong Polytechnic University), Capital Market Integration and Innovation: Firm-level Evidence from 43 Countries
 • 17.04.19: Oleksij Kelebaj, Determinanty przestrzennego zróżnicowania płac w Rosji
 • 08.05.19: prof. Juan J. Jiménez Moreno, Creativity and Business Ideas
 • 15.05.19: dr Mariusz Trojak, Daniela Szczepaniak, Efektywność informacyjna giełd papierów wartościowych krajów Grupy Wyszehradzkiej.
 • 22.05.19: prof. dr hab. Barbara Liberska, Efekty wojny handlowej USA-Chiny.
 • 29.05.19: Katharina Friz (Uniwersytet w Bremie), Innovation and Crisis in Transition Countries.