Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Informacje o studiach Business and Finance Management

Czym jest kierunek Business and Finance Management?

Business and Finance Management to kierunek magisterskich studiów II stopnia oferowany przez Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego studentom pragnącym uzyskać tytuł magistra na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Obiecujące ścieżki kariery dla absolwentów

Nasz program nauczania jest skrupulatnie opracowany, aby pomóc studentom w uzyskaniu niezbędnej wiedzy i umiejętności do dalszego pomyślnego rozwoju w ich często stawiających wyzwania środowiskach zawodowych. Program ten składa się z przedmiotów kształtujących naszych przyszłych absolwentów i przygotowujących ich do pracy zawodowej na wyspecjalizowanych lub kierowniczych stanowiskach, jak choćby menadżerowie średniego i wysokiego szczebla, analitycy, doradcy czy też konsultanci zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze, lub jako niezależni przedsiębiorcy i właściciele firm.

Zawsze aktualny program nauczania

Nasz specjalnie dopasowany do potrzeb studentów program jest opracowany w taki sposób, aby sprostać ich indywidualnym oczekiwaniom. Ciągłe aktualizacje odzwierciedlają nieustannie zmieniające się wymagania socjoekonomicznego środowiska, aby zapewnić studentom możliwie jak najlepszy start na rynku pracy.

Jakie są korzyści?

Pomyślne ukończenie programu zapewnia wszystkim absolwentom imponujący rys i przeszłość edukacyjną. Przedmioty na tym kierunku przekazują studentom wiedzę ogólną oraz wgląd w obszary między innymi zarządzania, ekonomii, finansów, zarządzania i inżynierii, prawa i administracji, psychologii i socjologii.

Kompleksowe szkolenie przyszłych profesjonalistów

Przygotowani i dobrze poinformowani, nasi absolwenci są odpowiednio wzmocnieni, aby z sukcesami zarządzać albo stać na czele jakichkolwiek organizacji, począwszy od start-upów, przez małe firmy, do wielkich przedsiębiorstw. Z łatwością mogę też wybrać ścieżkę kariery w instytucjach z zagranicznym kapitałem. Jest to możliwe dzięki szerokiej i głębokiej edukacji oraz solidnemu szkoleniu w poruszaniu się w przestrzeni socjoekonomicznej.

Wzmocnienie w postaci języka angielskiego

Studenci opuszczają program z płynnym angielskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages [CEFR]). Są gotowi do rozpoczęcia kariery, dobrze władając językiem angielskim z zakresu biznesu i zarządzania.

Studia doktoranckie i podyplomowe

Absolwenci zamierzający kontynuować swoją edukację mogą złożyć dokumenty na studia doktoranckie i podyplomowe na kierunkach nauk społecznych i im pokrewnych. Dodatkowo są oni przygotowani do ubiegania się o certyfikaty charakterystyczne dla wybranej przez nich gałęzi przemysłu bądź sektora, aby umożliwiać sobie dalszy rozwój zawodowy w wyspecjalizowanych profesjach.

Wymagania

Business and Finance Management to kierunek magisterski II stopnia, co oznacza, że wszyscy chętni kandydaci muszą najpierw otrzymać wykształcenie licencjackie zanim będą mogli skorzystać z tego programu nauczania. Dobra znajomość języka angielskiego jest tu nie tylko pomocna, ale wymagana. Minimalna całkowita suma punktów ECTS wynosi 120. Wszystkie obowiązkowe przedmioty stanowią 94 z całkowitej sumy punktów ECTS.