Dyżury pracowników naukowo - dydaktycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej 2019/2020

     zwykła: od 29.01.2020 r. do 09.02.2020 r.         

     poprawkowa: od 17.02.2020 r. do 23.02.2020 r.

WYKŁADOWCA

POKÓJ

TELEFON

DYŻUR W SESJI PODSTAWOWEJ

DYŻUR W SESJI POPRAWKOWEJ

Prof. dr hab. Marek Bugdol

2.320

664-57-78

29.01.2020
13:00-14:00

21.02.2020
13:00-14:00

Prof. dr hab. Wojciech Czakon

2.319

664-57-80

05.02.2020
11:00-12:00
po uprzednim kontakcie mailowym

19.02.2020
11:00-12:00
po uprzednim kontakcie mailowym

Prof. dr hab. Piotr Jedynak

2.314

664-57-49

29.01.2020
12:00-13:00
pok.0.207

09.02.2020
14:00-15:00
pok.0.207

17.02.2020
09:00-10:00
pok.0.207
    
23.02.2020
10:00-11:00
pok.0.207

Prof. dr hab. Barbara Kożuch

2.320

664-57-67

29.01.2020
12:00-13:00

21.02.2020
12:00-13:00

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła

2.342

664-57-65

29.01.2020
11:00-12:00

01.02.2020
10:00-11:00

19 i 22.02.2020
11:00-12:00

Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

2.315

664-58-11

31.01.2020
15:00-16:00

02.02.2020
14:00-15:00

21.02.2020
10:00-11:00

22.02.2020
08:00-09:00

Prof. dr hab. Tomasz Tokarski

2.338

664-58-47

29.01.2020
11:00-12:00

05.02.2020
11:00-12:00


19.02.2020
11:00-12:00

Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

2.321

664-56-70

31.01.2020
godz. 14:00

22.02.2020
godz. 09:00

Dr hab. inż.  Krzysztof Berbeka, prof. UJ

2.369

664 57 96

29.01.2020
15:00-16:30

01.02.2020
12:00-13:30

19.02.2020
10:30-12:00

23.02.2020
12:00-13:30

Dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof UJ

2.373

664-57-41

29.01.2020
11:00-12:00

01.02.2020
12:00-13:00

19.02.2020
11:00-12:00

22.02.2020
11:00-12:00

Dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ

2.339

664-57-81

03.02.2020
11:00-12:00

21.02.2020
10:00-11:00

Dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ

2.367

664-57-93

10.02.2020
10:00-11:00

21.02.2020
10:00-11:00

Dr hab. Marta Gancarczyk prof. UJ

2.340

664-56-69

29.01.2020
12:30-13:30

19.02.2020
13:00-14:00

Dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ

2.341

664-56-95

29.01.2020
16:00-17:00

08.02.2020
12:00-13:00

19.02.2020
10:00-11:00

22.02.2020
14:00-15:00

Dr hab. Jan Franciszek Jacko, prof. UJ

2.347

664-57-62

29.01.2020
12.30-13.30

01.02.2020
15.00-16.00

- aktualizacje terminów: link

22.02.2020
14.30-15.30

- aktualizacje terminów: link

Dr hab. Adam Krawiec, prof. UJ

2.350

664-57-63

03.02.2020
10:00-11:00

05.02.2020
14:00-15:00


18.02.2020
10:00-11:00
         i
15:00-16:00

Dr hab. Czesław Noworol, prof. UJ

2.364

664-57-58

05.02.2020
13:45-14:00

09.02.2020
10:00-10:45

21.02.2020
13:30-14:15

22.02.2020
16:00-16:45

Dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ
Dyrektor Instytutu

2.377

664-55-75

03.02.2020
11:00-12:00

19.02.2020
11:00-12:00

Dr hab. Izabela Stańczyk, prof UJ

2.374

664-57-91

05.02.2020
11:00-12:00

08.02.2020
11:30-12:30

19.02.2020
11:00-12:00

23.02.2020
11:30-12:30

Dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Zarządzanie

2.380

664-55-76

04.02.2020
11:30-12:30

09.02.2020
18:30-19:30

18.02.2020
11:30-12:30
    
23.02.2020
18:30-19:30

Dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ

2.354

664-57-94

29.01.2020
09:00-10:00

studia niestacjonarne - po uprzednim kontakcie mailowym

19.02.2020
09:00-10:00

studia niestacjonarne - po uprzednim kontakcie mailowym

Dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ

2.372

664-57-95

03.02.2020
11:00-12:30

17.02.2020
12:30-14:00

Dr Michał Baran

2.346

664-57-85

29.01.2020
12:00-13:30

21.02.2020
12:00-13:30

Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

2.344

664-56-64

 

 

Dr Natalia Dudzińska-Korczak

2.336

664-57-59

31.01.2020
15:00-16:00

21.02.2020
14:00-15:00

Dr Paweł Dykas

2.363

664-57-90

07.02.2020
17:00-18:00

21.02.2020
17:00-18:00

Dr Anna Maria Dyląg

2.383

664-57-84

03.02.2020
12:00-13:00

19.02.2020
11:00-12:00

Dr Katarzyna Filipowicz

2.371

664-57-87

        przebywa na L-4

Dr Maciej Grodzicki

2.363

664-57-22

06.02.2020
12:00-13:00

18.02.2020
11:00-12:00

Dr Marek Jarzębiński

2.333

664-57-86

29.01.2020
13:00-14:00

10.02.2020
13:00-14:00

21.02.2020
19:00-20:00

Dr Magdalena Jaworek

2.383

664-57-84

01.02.2020
10:30-11:30

05.02.2020
10:00-11:00

21.02.2020
10:00-11:00

23.02.2020
10:00-11:00

Dr Monika Jedynak

2.382

664-57-74

29.01.2020
10:00-11:00

09.02.2020
14:30-15:30

17.02.2020
10:00-11:00

23.02.2020
10:30-11:30

Dr Janina Klima

2.366

664-57-64

29.01.2020
10:00-11:00

01.02.2020
10:00-11:00

19.02.2020
10:00-11:00

22.02.2020
10:00-11:00

Dr Małgorzata Kutera
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Ekonomia

2.381

664-55-73

09.02.2020
12:30

10.02.2020
14:00

21.02.2020
11:15

22.02.2020
10:00

Dr Aneta Kuźniarska

2.322

664-57-73

31.01.2020
08:15-09:00
    
01.02.2020
14:15-15:00

21.02.2020
08:15-09:00

22.02.2020
14:15-15:00

Dr Aneta Lipińska

2.344

664-56-64

29.01.2020
15:00-16:00

09.02.2020
11:00-12:00

16.02.2020
11:00-12:00

19.02.2020
11:00-12:00

Dr Judyta Lubacha

2.231

664-56-70

29.01.2020
13:00-14:00

18.02.2020
12:30-13:30

Dr Zofia Łapniewska

2.335

664-57-22

31.01.2020
12:30-13:30

19.02.2020
12:30-13:30

Dr Piotr Łasak

2.360

664-57-83

04.02.2020
16:00-17:00

08.02.2020
13:00–14:00

18.02.2020
16:00-17:00

22.02.2020
15:00-16:00

Dr Zofia Łącała

2.348

664-57-82

08.02.2020
13:00-14:00

22.02.2020
14:00-15:00

Dr Karolina Mania

2.322

664-57-73

30.01.2020
15:00-16:00

01.02.2020
14:00-15:00

21.02.2020
14:00-15:00

23.02.2020
10:00-11:00

Dr Aleksander Marcinkowski

2.370

664-57-89

30.01.2020
10:00-11:00

02.02.2020
13:00-14:00

20.02.2020
13:00-14:00
    
22.02.2020
10:30-11:30

Dr inż. Tomasz Sierotowicz

2.317

664-58-12

29.01.2020
13:30-15:00

02.02.2020
12:00-13:00

17.02.2020
11:30-12:30

22.02.2020
12:30-13:00

Dr Anna Sławik

2.316

664-58-37

31.01.2020
14:00-15:00

01.02.2020
16:00-17:00

21.02.2020
g. 19:30

22.02.2020
14:30-15:30

Dr Magdalena Maria Stuss

2.368

664-57-92

01.02.2020
g. 13.00

12.02.2020
08.30-09.30

19.02.2020
10.00-11.00

22.02.2020
g. 11.00

Dr Robert Syrek

2.371

664-57-87

30.01.2020
11:15-12:15

17.02.2020
10:45-11:45
    
22.02.2020
10:15-11:15

Dr Maciej Teczke

2.365

664-57-61

przebywa na urlopie

Dr Mariusz Trojak

2.355

664-57-70

31.01.2020
16:00–17:30

07.02.2020
16:00–17:30


17.02.2020
14:00–15:30

Dr Marta Tutko

2.332

664-57-72

03.02.2020
12:00-13:30

09.02.2020
13:00-14:30

17.02.2020
12:00-13:30

Dr Sławomir Wyciślak

2.365

664-57-61

Poniedziałki
18:30-19:30

Poniedziałki
18:30-19:30

Mgr Sylwia Bąk

2.316

664-58-37

01.02.2020
14:00-15:00

04.02.2020
09:00-10:00

18 i 22.02.2020
15:00-16:00

Mgr Joanna Bohatkiewicz

2.335

664-57-22

31.01.2020
12:45-13:45

21.02.2020
12:45-13:45

Mgr Ewa Kubala

2.363

664-57-90

06.02.2020
17:15-18:00

20.02.2020
17:15-18:00
sala 0.303

Mgr Wojciech Sadkowski

2.316

664-58-37

29.01.2020
09:30-10:30

01.02.2020
15:30-16:30

17.02.2020
09:30-10:30

22.02.2020
10:00-11:00

Mgr Jurand Skrzypek

2.335

664-57-22

31.01.2020
08:00-09:00
    
01.02.2020
08:00-09:00

21.02.2020

15:30-16:30

Mgr Alicja Szyszko

2.360

664-57-66


01.02.2020
09:00-10:00


23.02.2020
09:00-10:00