Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Skład Rady Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Przewodniczący

Prof. dr hab. Wojciech Czakon

Władze Instytutu

Dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ - Dyrektor IEFiZ

Dr Małgorzata Kutera - Z-ca Dyrektora IEFiZ ds. ogólnych

Dr Aneta Kuźniarska - Z-ca Dyrektora IEFiZ ds. dydaktycznych

Profesorowie z tytułem naukowym

Prof. dr hab. Marek Bugdol

Prof. dr hab. Piotr Jedynak

Prof. dr hab Barbara Kożuch

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła                                     

Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

Prof. dr hab. Tomasz Tokarski

Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

Profesorowie UJ

Dr hab. inż. Krzysztof Berbeka, prof. UJ

Dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof UJ

Dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ

Dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ

Dr hab. Marta Gancarczyk, prof. UJ

Dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ

Dr hab. Jan Franciszek Jacko, prof. UJ

Dr hab. Adam Krawiec, prof. UJ

Dr hab. Piotr Łasak, prof. UJ

Dr hab. Czesław Noworol, prof. UJ - przedstawiciel Związków Zawodowych

Dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

Dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ

Dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ

Dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ

Pracownicy badawczo-dydaktyczni ze stopniem doktora

Dr Paweł Dykas

Dr Anna Dyląg

Dr Magdalena Stuss

Przedstawiciele administracji, doktorantów i studentów

Mgr Urszula Czernik

Inż. Magdalena Niedzielska-Szewczyk

Mgr Elżbieta Tyrowicz

Amir Cybula

Mateusz Gorzelnik

Katarzyna Sambor

Konrad Serafin

Oleksandr Sokol

Sławomir Żyła