Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Skład Rady Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Przewodniczący

Prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Czakon

Władze Instytutu

Dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ - Dyrektor IEFiZ

Dr Małgorzata Kutera - Z-ca Dyrektora IEFiZ ds. ogólnych

Dr Aneta Kuźniarska - Z-ca Dyrektora IEFiZ ds. dydaktycznych

Profesorowie z tytułem naukowym

Prof. dr hab. Marek Bugdol

Prof. dr hab. Marta Gancarczyk

Prof. dr hab. Piotr Jedynak

Prof. dr hab. Tomasz Tokarski

Profesorowie UJ

Dr hab. inż. Krzysztof Berbeka, prof. UJ

Dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ

Dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ

Dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ

Dr hab. Jan Franciszek Jacko, prof. UJ

Dr hab. Adam Krawiec, prof. UJ

Dr hab. Piotr Łasak, prof. UJ

Dr hab. Czesław Noworol, prof. UJ - przedstawiciel Związków Zawodowych

Dr hab. Sylwia Roszkowska, prof. UJ 

Dr hab. inż. Tomasz Sierotowicz, prof. UJ

Dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

Dr hab. Magdalena Stuss, prof. UJ

Dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ

Dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ

Dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni ze stopniem doktora habilitowanego

dr hab. Magdalena Jaworek

dr hab. Monika Jedynak

dr hab. Zofia Łapniewska

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni ze stopniem doktora

Dr Paweł Dykas

Dr Anna Dyląg

Dr Judyta Lubacha

Przedstawiciele administracji, doktorantów i studentów

 - przedstawiciel Towarzystwa Doktorantów

Mgr Urszula Czernik

Inż. Magdalena Niedzielska-Szewczyk

Mgr Elżbieta Tyrowicz

Amir Cybula

Anna Czernecka

Aleksandra Drożdż

Aleksandra Radziszewska

Jakub Sekuła