Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Projekty

Kierownik projektu: Dr Maciej Grodzicki

Read More o

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Fryzeł

Finansowanie: na podstawie decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 5513/B/H03/2010/38

Realizacja: 29.03.2010 – 28.05.2011

Publikacje:


Fryzel B., 2011, Building stakeholder relations and corporate social responsibility, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hempshire, UK, New York, US

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Fryzeł

Finansowanie: finansowany ze środków NCN przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/B/HS4/02505

Realizacja: 25.02.2013 – 25.08.2015

Read More o

Kierownik projektu: dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków NCN przyznanych na podstawie decyzji nr DEC - 2012/07/B/HS4/02994

Realizacja: 08.07.2013 - 07.07.2015

Kierownik projektu: dr hab. Marta Gancarczyk

Finansowanie: finansowany ze środków NCN przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS4/01938

Realizacja: 18.02.2014-17.11.2017

Read More o

Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Marta Gancarczyk

Finansowanie: finansowany ze środków programu UE Jean Monnet

Strona www projektu: http://www.euriper.usc.es/

Read More o