Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Konferencje organizowane w IEFZ

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Komunikat 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT

zaprasza do udziału w konferencji naukowej

„INNOWACYJNE INSTRUMENTY ZARZADZANIA ORGANIZACJAMI”

Aula, Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Gołębia 24, 27–28.03.2017 r.

Konferencje organizowane przez Kwartalnik IJCM mają już swoją tradycję. W ramach upowszechniania nauki zorganizowano między innymi następujące konferencje naukowe:    “Contemporary Management Virtual Conference CM-2015” (2015), „Dylematy współczesnego zarządzania” (2013),  „Innowacyjność we współczesnym zarządzaniu” (2011).

Celem obecnej konferencjijest integracja środowiska naukowego badającego innowacyjne instrumenty zarządzania organizacjami, wymiana poglądów, prezentacja oraz dyskusja naukowa na temat kształtowania instrumentarium zarządzania organizacjami.

Szczegółowe cele konferencji to poznanie najnowszych badań w Polsce i na świecie obejmujących innowacyjne instrumentarium zarządzania; wymiana wiedzy i doświadczeń między praktykami i naukowcami w zakresie usprawniania zarządzania za pomocą innowacyjnych koncepcji, metodyk,

metod i technik zarządzania; upowszechnienie dorobku konferencyjnego w obiegu międzynarodowym i krajowym.

Obrady odbywać się będą w sesjach plenarnych i problemowych w języku polskim i angielskim.

NICE Academy Krakow 2018 "Fostering the Dialogue Between Science and Practice in Career Guidance and Counselling" 5 – 8 września 2018 r., Instytut Ekonomii, Finansów I Zarządzania WZiKS UJ

NICE Academy Krakow 2018 jest inicjatywą w ramach regularnych spotkań organizowanych przez sieć NICE (Network for Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe - http://nice-network.eu/nice/about/).

Akademia w dniach 5-8 września br. składa się z 15 warsztatów do wyboru oraz towarzyszącego seminarium European Society for Vocational Designing and Career Counseling (http://www.esvdc.org/), a także Narodowe Forum Doradztwa Kariery (http://www.nfdk.pl/) Wśród znamienitych gości, między innymi keynote speakerzy:

  • Jenny Bimrose, PhD, Warwick Institute for Employment Research (UK)
  • Mary McMahon, PhD, University of Queensland (Australia)
  • Christiane Schiersmann, PhD, University of Heidelberg (Germany)
  • Scott Solberg, PhD, Boston University (USA)

Prócz części międzynarodowej, planowany jest także dzień polski - z wystąpieniami polskich naukowców, doktorantów, osób zajmujących się doradztwem. Znamienici goście dnia polskiego to m.in. prof. Augustyn Bańka, prof. Piotr Jedynak, Antoni Wontorczyk, prof. Jerzy Rosiński i prof. Adam Biela. Polski dzień nie będzie objęty regularnymi opłatami za uczestnictwo w konferencji, a w zależności od pozyskanych sponsorów być może zupełnie nieodpłatny.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Akademii: http://www.nice-krakow2018.confer.uj.edu.pl/ i udziału w wydarzeniu!

Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Read More o