Cel i założenia cyklu seminariów "Praktyka nauce. Nauka praktyce"

Praktyka Nauce. Nauka Praktyce to cykliczne seminaria współorganizowane już po raz drugi w Krakowie przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii w Warszawie (PTBRiO) oraz Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zakład Znormalizowanych Systemów Zarządzania).

Tym razem w poszerzonej formule pozwalającej na wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń badawczych pomiędzy zaproszonymi Akademikami i Praktykami.

Cykl jest okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu metodyki badań oraz nowych trendów w badaniach, popartych praktycznymi przykładami wyjętymi z szerokiego doświadczenia prelegentów reprezentujących czołowe firmy badawcze oraz najlepsze polskie Uczelnie.

Pozwala na wymianę poglądów między innymi w zakresie:

  • projektowania i przebiegu procesu badawczego,
  • innowacyjnych metod i technik gromadzenia i analizy danych o współczesnym konsumencie,
  • wykorzystania badań marketingowych w różnych obszarach rynku.
 

Seminaria z cyklu Praktyka Nauce. Nauka Praktyce przeznaczone są dla środowisk akademickich oraz praktyki gospodarczej. Skierowane są przede wszystkim do przedstawicieli nauki, wykładowców uczelni, szczególnie ekonomicznych i instytutów naukowo-badawczych z całego kraju oraz doktorantów i studentów.