Program cyklu seminariów "Praktyka nauce. Nauka praktyce"

Seminarium Inauguracyjne: Design Thinking – Jak twórczo wykorzystać wyniki badań marketingowych do rozwoju biznesu?

Zapraszamy do dyskusji wokół zagadnienia:

Design Thinking – Jak twórczo wykorzystać wyniki badań marketingowych do rozwoju biznesu?

Zainteresowanie Design Thinking, jako metodą projektowania rozwiązań i ogólnie – twórczego rozwiązywania problemów nieustająco rośnie zarówno wśród dużych koncernów, jak i mniejszych organizacji, zespołów projektowych, ale także samych projektantów. Nie bez powodu, ponieważ pozwala spojrzeć na zagadnienia z innej perspektywy i dostarczać twórcze, innowacyjne rozwiązania, wyjść poza utarte ścieżki myślenia i działania, którym wszyscy ulegamy.

Proces Design Thinking mocno opera się na wynikach badań, wymaga zdiagnozowania potrzeb grupy, dla której projektuje się rozwiązania. Tworząc coś trzeba zrozumieć tych, dla których tworzymy. To etap empatii.

Tworzenie to kluczowy element procesu. Powiecie może, że nie jesteście kreatywni? Nic bardziej mylnegoJ Można się będzie o tym przekonać na etapie prototypowania.

Dewizą Design Thinking jest „doing, not talking”, zatem podczas seminarium będzie działanie, nie tylko słuchanie.

Seminarium przybliży historię i założenia metody Design Thinking, pokaże, jakie wartości generuje ta metoda dla firm, pozwoli prześledzić poszczególne etapy procesu oraz przećwiczyć wykorzystanie konkretnych technik, które mogą być przydatne zarówno podczas studiów, pracy akademickiej, jak i pracy w korporacji, sferze publicznej, czy w rozwoju własnego biznesu.

 

Prelegentki (Praktyka)

Katarzyna Haczewska-Wierzbicka oraz Magdalena Tędziagolska - właścicielki butiku strategiczno-badawczego Research Eye, z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze marketingu, w projektowaniu i realizacji projektów strategicznych, badawczych i ewaluacyjnych. Które realizują badania zarówno dla firm komercyjnych z branż m.in. FMCG, finansowej, dóbr luksusowych, jak i instytucji publicznych.

 

Jako dyplomowane, doświadczone trenerki, facylitatorki i moderatorki Design Thinking, w swoich projektach często wykorzystują różne formuły warsztatów kreatywnych, co pozwala dostarczać klientom rozwiązania zwiększające efektywność ich działań zarówno w obszarze biznesowym jak i społecznym.

 

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się od lat na konferencjach branżowych oraz warsztatach, gdzie pokazują, jak w różnych obszarach życia i pracy wykorzystywać metody twórczego rozwiązywania problemów.

 

Prelegent (Akademia): 
Dr Katarzyna Caban-Piaskowska - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Adiunkt na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, od kilkunastu lat wykładowca na łódzkich uczelniach wyższych.

Prowadzi doradztwo biznesowe dla przedsiębiorstw, w tym firm odzieżowo-tekstylnych, szkolenia dla artystów i przedsiębiorców m.in. z zakresu Design Thinking, zarządzania własną marką. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polsko- i anglojęzycznych o tematyce związanej z design management, zarządzaniem, marketingiem i sztuką. W 2012 roku obroniła rozprawę doktorską na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania. Prowadzi badania z zakresu design management.

Zainteresowania: doradztwo biznesowe, design management, marketing i zarządzanie w sztuce, rozwój nowoczesnych organizacji z naciskiem na organizacje sieciowe.

Zapraszamy

Wstęp wolny – wymagana wcześniejsza rejestracja: Formularz

Drugie Seminarium: Kontrowersyjny neuromarketing – Czy faktycznie jesteśmy w stanie zajrzeć w umysł konsumenta?

Zapraszamy do wyjątkowej polemiki wokół kontrowersyjnego „neuromarketingu”.

 

Prelegenci – specjaliści po stronie Akademii i Praktyki – dyskutować będą o możliwościach i ograniczeniach stosowania narzędzi pomiarowych rodem z neurobiologii w marketingu.

 

Będziemy między innymi szukać odpowiedzi na pytania:

 • Jakich informacji mogą dostarczyć badania „neuromaretingowe”?
 • Z jakimi barierami należy się liczyć?
 • Co daje sięganie po ET w testach opakowań?

 

W dyskusji wezmą udział:

 

Wystąpienie 1: Co to jest i po co nam neuromarketing? (dr Anna Bereś i mgr Koryna Lewandowska, UJ)

Obszarem badań, który rozwija się w ostatnim czasie jest pomiar reakcji neurofizjologicznych konsumenta – potocznie zwany neuromarketingiem. Neuromarketing jako płaszczyzna badań – pomimo że rozwija się już od ponad dwóch dekad – jest na początkowym etapie rozwoju i nadal budzi wątpliwości natury etycznej, mając swoich przeciwników i obrońców.

Podzielimy się:

 • swoimi doświadczeniami i wątpliwościami wynikającymi ze stosowania pomiarów neurofizjologicznych,
 • przybliżymy specyfikę i ograniczenia metod neurofizjologicznych, które mogą być wykorzystywane do badania reakcji na bodźce marketingowe.

 

Wystąpienie 2: Neuromarketing, czyli wykorzystanie pomiarów biometrycznych w badaniach marketingowych (Jacek Kowalski i Beata Pawłowska, Neuroidea)

Skonfrontowanie pomysłów na produkt czy jego komunikację z potencjalnymi odbiorcami pozwala lepiej dopasować działania do ich potrzeb i chroni przed ponoszeniem wysokich kosztów nietrafionych decyzji. Jednak często sięgamy po metody badawcze opierające się na deklaracjach, które z różnych przyczyn nie odzwierciedlają rzeczywistości. Stąd atrakcyjność „neuromarketingu”.

Opowiemy o:

 • tym jakich informacji mogą dostarczać takie pomiary, o ich zaletach i ograniczeniach,
 • przybliżymy takie metody jak: EEG, EMG, Face Tracking, Eyetracking, pomiary czasów reakcji, pomiary czasów odpowiedzi – z perspektywy praktyka,
 • pomiarach wykorzystywanych na naszym rynku opierając się na przykładach z polskiego rynku,
 • pokażemy jakie korzyści dla przedsiębiorców płyną z rozszerzenia metodologii badawczych o pomiary biometryczne.

 

Wystąpienie 3: Wykorzystanie metody Eye-tracking w badaniu opakowań (dr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik i dr inż. Agnieszka Kawecka, UEK)

Nabywcy często oceniają produkt przez pryzmat warstwy wizualnej opakowania,  dlatego opakowanie jest jednym z ważniejszych atrybutów produktu wpływających na decyzję zakupową konsumentów.

Podczas wystąpienia:

 • opowiemy o możliwości wykorzystania Eye-trackingu do badania i analizy postrzegania opakowań,
 • podamy przykłady opakowań różnych grup produktów,
 • zaprezentujemy korzyści wynikające z analizy z wykorzystaniem wybranych miar eye-trackingowych, które pozwalają na ocenę skuteczności opakowania jako narzędzia komunikacji marketingowej z użytkownikiem.

 

Więcej o Prelegentach:

 

Po stronie Praktyki

Jacek Kowalski i Beata Pawłowska

Właściciele agencji badawczej Neuroidea, specjalizującej się w wykorzystywaniu w badaniach marketingowych pomiarów biometrycznych. Jedni z pionierów neuromarketingu w Polsce. Współtwórcy pierwszego komercyjnego badania z wykorzystaniem pomiarów biometrycznych w tej części Europy. Od wielu lat realizują projekty badawcze, które łączą pomiary deklaratywne z pomiarami faktycznych reakcji na badane bodźce. Specjalizują się w wykorzystywaniu bezinwazyjnych pomiarów reakcji emocjonalnych oraz rozkładu uwagi wzrokowej. Projekty realizują zarówno dla firm komercyjnych, jak i instytucji publicznych. Prelegenci licznych konferencji branżowych i naukowych.

 

 

 

Po stronie Akademii

dr Anna Bereś – Uniwersytet Jagielloński, Zakład Neurokognitywistyki i Neuroergonomii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa. Zainteresowania naukowe dotyczą m.in. kształtowania jakości i bezpieczeństwa opakowań oraz zapakowanych produktów, analizy potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów oraz projakościowego projektowania opakowań jednostkowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji: monografii oraz artykułów w czasopismach naukowych. Jako rzeczoznawca PTT oraz rzeczoznawca sądowy ds. opakowalnictwa i przechowalnictwa jest autorem ekspertyz i opinii dla Organów Państwowych. Współpracuje z firmami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji badań B+R.

 

 

Dr inż. Agnieszka Kawecka

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa. Zainteresowania naukowe koncentrujące się w szczególności na tematyce bezpieczeństwa opakowań, znakowanie towarów, zastosowaniu badań marketingowych w opakowalnictwie oraz aspektach środowiskowych związanych z opakowaniami. Rzeczoznawca PTT w zakresie opakowalnictwa i przechowalnictwa towarów. Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem także w zakresie prowadzenia webinariów, wykładów dla przedsiębiorców oraz szkoleń organizowanych zarówno przez firmy szkoleniowe jak i instytucje takie jak IPH w Krakowie i PARP. Autorka ponad 60 publikacji oraz uczestnik wielu konferencji dotyczących tematyki opakowalnictwa towarów.

 

 

 

 

mgr Koryna Lewandowska – Uniwersytet Jagielloński, Zakład Neurokognitywistyki i Neuroergonomii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy

Wstęp wolny – wymagana wcześniejsza rejestracja: Formularz