Informacje o programie Erasmus+

Informacje ogólne

ERASMUS+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. ERASMUS+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie", programu „Młodzież w działaniu", Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Dzięki uczestnictwu w programie ERASMUS+ studenci mają możliwość:

 • realizacji części studiów w zagranicznej szkole wyższej i w międzynarodowym otoczeniu,
 • odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie,
 • doskonalenia znajomości języków,
 • poznania systemu kształcenia i metod nauczania w innym kraju,
 • nawiązania nowych znajomości i poznanie innych kultur,
 • poprawy umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Erasmus+ w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania podpisał umowy o wymianie międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+ z uczelniami z kilkunastu krajów Unii Europejskiej i Turcji.

Koordynatorem programu ERASMUS+ w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania jest mgr Wojciech Sadkowski

e-mail: wojciech.sadkowski@uj.edu.pl

Pokój 2.316

Skład Komisji rekrutacyjnej programu ERASMUS+ w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania:

 1. mgr Wojciech Sadkowski - koordynator programu ERASMUS+
 2. dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ - Z-ca Dyrektora IEFiZ UJ dla kierunku Zarządzanie
 3. Monika Garapich - przedstawiciel studentów IEFiZ

I rekrutacja do programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021

 • 1.01.2020 – 31.01.2020 – czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków przez USOSweb,
 • 1.02.2020 – 10.02.2020 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb,
 • 11.02.2020 – 17.02.2020 – odwołania (procedura odwoływania się kandydatów: kontakt mailowy z koordynatorem programu Erasmus+), wyjazdy w ramach innej jednostki, 
 • 18.02.2020 – 25.02.2020 – ostateczne zatwierdzenie wyjazdu przez studenta i koordynatora w systemie USOSweb.​​
 

Kryteria kwalifikacji w programie ERASMUS+

Karta studenta - zawiera wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach programu ERASMUS+

Rozliczenie programu Erasmus+​ (Settlement of student exchange)

Erasmus+ Praktyki (Erasmus+ Internship)

Osoba kontaktowa w kwestii podpisu kwestionariusza praktyk:
Dr Aneta Kuźniarska (aneta.kuzniarska@uj.edu.pl), ​pok. 2.335.