Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Decyzje Rady Wydziału dotyczące studiów

Uchwały Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o indywidualny plan studiów (IPS) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni, zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach UJ bez postępowania rekrutacyjnego oraz zmiany formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne w ramach danego kierunku studiów

Indywidualny plan studiów

Wzory wniosków o IPS znajdują się na stronie WZiKS.