Zarządzanie i audyt

Charakterystyka studiów

W działalności współczesnych przedsiębiorstw, organizacji publicznych i społecznych coraz większą rolę odgrywają systemy zarządzania jakością, środowiskowe,  bezpieczeństwem i higieną pracy oraz inne znormalizowane systemy zarządzania.
W związku z powyższym wzrasta zapotrzebowanie na menedżerów i specjalistów, którzy znajomość  znormalizowanych  systemów  zarządzania wykorzystają nie tylko do wprowadzania i utrzymywania takich systemów, ale także do ich niezależnej oceny,  weryfikacji i doskonalenia.
Uniwersalny charakter studiów powoduje, iż mogą w nich uczestniczyć zarówno  przedstawiciele firm usługowych, handlowych i produkcyjnych, jak też instytucji finansowych, czy urzędów oraz innych organizacji.
Studia są także doskonałą propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy zamierzają podwyższać swoją konkurencyjność na rynku pracy (krajowym i międzynarodowym).
Organizatorzy studiów opracowali unikatowy program pozwalający pozyskać słuchaczom  wszechstronną i najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania organizacjami, zgodnie z międzynarodowymi standardami normatywnymi.
Współorganizatorem studiów jest międzynarodowa jednostka certyfikacyjna Lloyd's Register (Polska) Sp. z o.o.


Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych UJ oraz praktyków z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu (przedstawiciele jednostek certyfikacyjnych, firm doradczych).

 

Zajęcia na studiach realizowane są w formie: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, prac projektowych z wykorzystaniem kreatywnych technik  dydaktycznych i obejmują 200 godzin. Duży nacisk jest położony na  aspekt  praktyczny omawianych zagadnień. Studia odbywają się w systemie dwusemestralnym.

 

Zajęcia są prowadzone w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 17.45  (około 10 do 12 zjazdów).

Absolwenci studiów uzyskują:

Uczestnicy studiów pozyskają unikatowe kwalifikacje pozwalające na prace w charakterze menedżerów, pełnomocników, konsultantów, specjalistów w zakresie różnych systemów zarządzania, w tym między innymi jakością, środowiskowych oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Kwalifikacje te zostaną potwierdzone formalnie następującymi dokumentami:

 1. Świadectwem Ministerialnym  ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez  Uniwersytet Jagielloński.
 2. Certyfikatem potwierdzającym odbycie i ukończenie kursu pełnomocnika systemów zarządzania, wydanym przez Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Wydanym przez Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.  certyfikatem potwierdzającym odbycie  i  ukończenie  kursu   auditora systemów  jakości.
 4. Certyfikatami wydanymi przez  Lloyd's  Register  (Polska) sp. z o.o., potwierdzającymi  odbycie  i ukończenie kursów:
  • Menedżer  systemu zarządzania jakością
  • Menedżer  systemu zarządzania środowiskowego
  • Menedżer  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Program studiów

Warunki przyjęcia na studia

 • Zgłoszenie w  terminie: od 01 czerwca 2020 r. do  wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń
 • Limit przyjęć: min. 24 osób maks. 48 osób
 • Wymagane dokumenty: kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,  kwestionariusz (druk do pobrania ze strony UJ lub w Instytucie).
 • Termin rozpoczęcia studiów: 24.10.2020 r.

Koszt uczestnictwa

Cena: 6.400 zł

Płatne w dwóch ratach:

- I rata do 15 października 2020 r.

- II rata do 15 lutego 2021 r.

(w cenie materiały dydaktyczne).

Kontakt

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 2.375
30-348 Kraków

Tel.: (12) 664 57 79
Tel.: (12) 664 55 83
Fax: (12) 664 58 57

E-mail: Ewa Glaudel, ewa.glaudel@uj.edu.pl