Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie i audyt

Charakterystyka studiów

W działalności współczesnych przedsiębiorstw, organizacji publicznych i społecznych coraz większą rolę odgrywają systemy zarządzania jakością, środowiskowe,  bezpieczeństwem i higieną pracy oraz inne znormalizowane systemy zarządzania.
W związku z powyższym wzrasta zapotrzebowanie na menedżerów i specjalistów, którzy znajomość  znormalizowanych  systemów  zarządzania wykorzystają nie tylko do wprowadzania i utrzymywania takich systemów, ale także do ich niezależnej oceny,  weryfikacji i doskonalenia.
Uniwersalny charakter studiów powoduje, iż mogą w nich uczestniczyć zarówno  przedstawiciele firm usługowych, handlowych i produkcyjnych, jak też instytucji finansowych, czy urzędów oraz innych organizacji.
Studia są także doskonałą propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy zamierzają podwyższać swoją konkurencyjność na rynku pracy (krajowym i międzynarodowym).
Organizatorzy studiów opracowali unikatowy program pozwalający pozyskać słuchaczom  wszechstronną i najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania organizacjami, zgodnie z międzynarodowymi standardami normatywnymi.
Współorganizatorem studiów jest międzynarodowa jednostka certyfikacyjna Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych UJ oraz praktyków z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu (przedstawiciele jednostek certyfikacyjnych, firm doradczych).

Zajęcia na studiach realizowane są w formie: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, prac projektowych z wykorzystaniem kreatywnych technik  dydaktycznych i obejmują 200 godzin. Duży nacisk jest położony na  aspekt  praktyczny omawianych zagadnień. Studia odbywają się w systemie dwusemestralnym.Zajęcia są prowadzone w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 17.15  (około 10 do 12 zjazdów).

Absolwenci studiów uzyskują:

Uczestnicy studiów pozyskają unikatowe kwalifikacje pozwalające na prace w charakterze menedżerów, pełnomocników, konsultantów, specjalistów w zakresie różnych systemów zarządzania, w tym między innymi jakością, środowiskowych oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Kwalifikacje te zostaną potwierdzone formalnie następującymi dokumentami:

Świadectwem Ministerialnym  ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez  Uniwersytet Jagielloński.

Certyfikatem potwierdzającym odbycie i ukończenie kursu pełnomocnika systemów zarządzania, wydanym przez Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydanym przez Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.  certyfikatem potwierdzającym odbycie  i  ukończenie  kursu   auditora systemów  jakości.

Certyfikatami wydanymi przez  Lloyd's  Register  (Polska) sp. z o.o., potwierdzającymi  odbycie  i ukończenie kursów:

Menedżer  systemu zarządzania jakością

Menedżer  systemu zarządzania środowiskowego

Menedżer  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Program studiów

LP

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć*

forma zaliczenia***

liczba godzin zajęć

Liczba punktów ECTS

1

Auditowanie normatywnych systemów zarządzania – kurs auditora

ĆWP

E

18

6

2

Audyt finansowy

WYK

Z

10

3

3

Audyt kultury organizacyjnej

WYK

ZO

10

3

4

Audyt personalny

WYK

Z

10

3

5

Komunikacja i negocjacje

WYK

Z

10

3

6

Konsulting zarządczy

WYK

Z

10

3

7

Menedżer systemów zarządzania bezpieczeństwem

ĆWP

E

12

3

8

Menedżer systemów zarządzania jakością

ĆWP

E

12

3

9

Menedżer systemów zarządzania środowiskowego

ĆWP

E

12

3

10

Metody badań społecznych

WYK

Z

10

3

11

Pełnomocnik systemów zarządzania

WYK / ĆWP

E+Z

16

5

12

Psychologia zachowań organizacyjnych

WYK

ZO

10

3

13

Seminarium dyplomowe

SEM

Z

20

7

14

Zarządzanie czasem i techniki twórczego myślenia

WYK

ZO

10

3

15

Zarządzanie relacjami z klientami

WYK

Z

10

3

16

Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działalności

WYK

Z

10

3

17

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi

WYK

ZO

10

3

RAZEM:

200

60

 

*  wykład/ćwiczenia/ ćwiczenia praktyczne/seminarium
*** „E” – egzamin  „ZO” – zaliczenie na ocenę  „Z” – zaliczenie bez oceny

Warunki przyjęcia na studia

  • Zgłoszenie w  terminie: od 30.05.2022 r. od godz.12:00 do 21.10.2022 lub do wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń
  • Limit przyjęć: min. 24 osób maks. 48 osób
  • Wymagane dokumenty: kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra), Ankieta Osobowa pobrana z portalu IRK.
  • rekrutacja: zapisy na studia obywają się za pośrednictwem portalu IRK UJ.
  • Termin rozpoczęcia studiów: 12.11.2022 r.

Koszt uczestnictwa

Cena: 6.400 zł

Płatne w dwóch ratach:

- I rata do 27 października 2022 r.

- II rata do 15 lutego 2023 r.

(w cenie materiały dydaktyczne).

Kontakt

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 2.375
30-348 Kraków

Tel.: (12) 664 57 79
Tel.: (12) 664 55 83

E-mail:  ewa.glaudel@uj.edu.pl