Plany studiów dla zakresu Zarządzanie

Kierunki studiów przyporządkowane do dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości (ważne od roku akademickiego 2019/2020)

Typ studiów Tryb Program ECTS
I stopnia kier. Zarządzanie firmą, personelem, międzynarodowe Stacjonarne link
Niestacjonarne link
I stopnia kier. Zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania Stacjonarne link
II stopnia kier. Zarządzanie – psychologia w zarządzaniu Stacjonarne link
Niestacjonarne link
II stopnia kier. Zarządzanie zasobami ludzkimi Stacjonarne link
Niestacjonarne link
II stopnia kier. Finanse i controlling Stacjonarne link
Niestacjonarne link
II stopnia kier. Marketing i logistyka Niestacjonarne link
II stopnia kier. Business and Finance Management Stacjonarne link

Plany studiów ważne od roku akademickiego 2017/2018

Typ studiów Tryb Program ECTS
I stopnia spec. Zarządzanie firmą, personelem, międzynarodowe Stacjonarne
Niestacjonarne
Plan_studiów
II stopnia spec. Psychologia w zarządzaniu Stacjonarne
Niestacjonarne
Plan_studiów
II stopnia spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi Stacjonarne
Niestacjonarne
Plan_studiów
II stopnia spec. Finanse i controlling Stacjonarne
Niestacjonarne
Plan_studiów
II stopnia spec. Marketing i logistyka Niestacjonarne Plan_studiów
II stopnia spec. Business and Finance Management Stacjonarne Plan_studiów