Praktyki

Studenci Podwójnego Dyplomu w ramach programu studiów zobowiązani są do odbycia praktyk w wymiarze 800 godzin lub 20 tygodni na 4-tym semestrze studiów. Szczegóły w regulaminie praktyk oraz u koordynator praktyk, mgr Anety Kuźniarskiej (aneta.kuzniarska@uj.edu.pl)