Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cel i tematyka cyklu seminariów "Praktyka nauce. Nauka praktyce"

Cel i tematyka cyklu seminariów "Praktyka nauce. Nauka praktyce"

Praktyka Nauce. Nauka Praktyce to cykliczne seminaria poświęcone praktycznym aspektom badań marketingowych. Pozwalają na poszerzanie i wymianę wiedzy między innymi w zakresie:

  • projektowania i przebiegu procesu badawczego,
  • gromadzenia i analizy danych o współczesnym konsumencie,
  • nowych trendów w badaniach i innowacyjnych sposobów pomiaru zjawisk rynkowych,
  • pomiaru nowych zjawisk w zachowaniach konsumentów,
  • wykorzystania badań marketingowych w różnych obszarach rynku.

Wydarzenie jest okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu metodyki badań oraz zaprezentowania nowych trendów w badaniach, popartych praktycznymi przykładami wyjętymi z szerokiego doświadczenia prelegentów reprezentujących czołowe firmy badawcze.

Seminaria z cyklu Praktyka Nauce. Nauka Praktyce przeznaczone są dla środowisk akademickich oraz praktyki gospodarczej. Skierowane są przede wszystkim do przedstawicieli nauki, wykładowców uczelni, szczególnie ekonomicznych i instytutów naukowo-badawczych z całego kraju, ale także do doktorantów i studentów.

Organizatorem Cyklu Seminariów Praktyka Nauce. Nauka Praktyce w roku akademickim 2017/2018 jest Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego (wraz z Zakładem Znormalizowanych Systemów Zarządzania) we współpracy z Polskim Towarzystwem Badaczy Rynku i Opinii w Warszawie (PTBRiO).

PTBRiO zapoczątkował Cykl Seminariów Badania marketingowe. Praktyka Nauce. Nauka Praktyce w 2015 roku goszcząc na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w kolejnym roku w Zakładzie Badań Zachowań Konsumentów Instytutu Zarządzania (Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa).