Studia III stopnia

Pragniesz poszerzyć swoją wiedzę nabytą na studiach pierwszego i drugiego stopnia z zakresu ekonomii i zarządzania?

 

Myślisz poważnie o karierze naukowej?

 

Czy chcesz zyskać kompetencje potrzebne w pracy zawodowej naukowców, wykładowców lub pracowników na wyższym szczeblu menedżerskim?

 

 

Informujemy, że Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom, oferując stacjonarne studia doktoranckie (III stopnia) na odpowiednich kierunkach, są to m.in.:

  1. ekonomia oraz nauki o zarządzaniu w zakresie nauk ekonomicznych,

  2. nauki o zarządzaniu w zakresie nauk humanistycznych.

Kliknij tutaj by poznać aktualną, pełną ofertę naszego Wydziału oraz warunki rekrutacji.

Zachęcamy do skorzystania z oferty!

Opis programów ww. studiów

1. Nauki ekonomiczne

Dyscyplina naukowa: ekonomia

Studia przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Obejmują teoretyczne i naukowo-dydaktyczne podstawy wykładanej dziedziny i dyscypliny, przedmioty fakultatywne i specjalistyczne, pozwalające zgłębić problematykę badań ekonometrycznych, ilościowych, numerycznych i w ekonomii; różnych form przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego; ekonomiki innowacji, instytucjonalnych ram aktywności gospodarczej; ekonomicznych konsekwencji procesów integracji europejskiej oraz modeli wzrostu gospodarczego.

Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu

Studia przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Obejmują teoretyczne i naukowo-dydaktyczne podstawy wykładanej dziedziny i dyscypliny, metodologię nauk o zarządzaniu oraz przedmioty fakultatywne i specjalistyczne, pozwalające zgłębić problematykę badań ilościowych i jakościowych w zarządzaniu; teorii zarządzania; współczesnych koncepcji zarządzania, traktowania organizacji publicznych i pozarządowych jako obiektów badań; ekonomii innowacji oraz aksjologii i etyki w naukach ekonomicznych.

2. Nauki humanistyczne:

Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu

Studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej są studiami stacjonarnymi III stopnia przygotowującymi do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Studia obejmują teoretyczne i naukowo-dydaktyczne podstawy wykładanej dziedziny oraz dyscypliny, metodologię nauk humanistycznych i nauk o zarządzaniu oraz przed­mioty fakultatywne i specjalistyczne, pozwalające zgłębić problematykę badań nad zarządzaniem organizacjami publicznymi i obywatelskimi, a także programami i projektami dotyczącymi sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, w tym usługami publicznymi w dziedzinie kultury, oświaty i polityki społecznej. Doświadczenie kadry naukowej UJ oraz formuła studiów umożliwiają Doktorantom prowadzenie dogłębnych badań naukowych oraz pozwalają na ich duże zindywidualizowanie.