Informacje ogólne

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ oferuje możliwość kształcenia na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na kierunkach Ekonomia oraz Zarządzanie, w ramach jednej z następujących specjalności:

 • Ekonomia międzynarodowa
 • Finanse, bankowość, ubezpieczenia
 • Ekonomia menedżerska
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie firmą, zarządzanie personelem, zarządzanie międzynarodowe
 • Marketing i logistyka, niestacjonarne
 • Controlling i doradztwo gospodarcze
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości

Ponadto w ofercie edukacyjnej Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ znajdują się studia III stopnia (doktoranckie), realizowane w ramach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz prestiżowe studia podyplomowe na kierunkach:

 • Public Relations
 • Zarządzanie i audyt
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi