Harmonogramy na rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiów Tryb studiów Rok studiów Semestr I Semestr II

Zarządzanie studia I stopnia

Stacjonarne 1 Z_Ist_1_s Z_Ist_1_s
Zarządzanie studia I stopnia specjalność ZM Stacjonarne 2 Z_Ist_2_s Z_Ist_2_s_ZM
Zarządzanie studia I stopnia specjalność ZF Stacjonarne 2 Z_Ist_2_s Z_Ist_2_s_ZF
Zarządzanie studia I stopnia specjalność ZM Stacjonarne 3 Z_Ist_3_s_ZM Z_Ist_3_s_ZM
Zarządzanie studia I stopnia specjalność ZF Stacjonarne 3 Z_Ist_3_s_ZF Z_Ist_3_s_ZF
Zarządzanie studia I stopnia
Podwójny dyplom
Stacjonarne 1 Z_Ist_1_s_PD Z_Ist_1_s_PD
Zarządzanie studia I stopnia
Podwójny dyplom
Stacjonarne 2

Z_Ist_2_s_PD

Praktyki
Zarządzanie studia I stopnia
Podwójny dyplom
Stacjonarne 3

Z_Ist_3_s_PD

 
Zarządzanie studia I stopnia
Podwójny dyplom
Stacjonarne 4

Z_Ist_4_s PD

Z_Ist_4_s PD
Business and Finance Management
studia II stopnia
Stacjonarne 1 Z_IIst_1_s_BFM Z_IIst_1_s_BFM
Zarządzanie studia II stopnia specjalność Business and Finance Management Stacjonarne 2 Z_IIst_2_s_BFM Z_IIst_2_s_BFM

      Psychologia
    w zarządzaniu
   studia II stopnia

Stacjonarne 1 Z_IIst_1_s_PwZ Z_IIst_1_s_Pw
Finanse i controlling studia II stopnia  Stacjonarne 1 Z_IIst_1_s_FiC Z_IIst_1_s_FiC
Zarządzanie zasobami ludzkimi
studia II stopnia
Stacjonarne 1 Z_IIst_1_s_ZZL Z_IIst_1_s_ZZL
Zarządzanie studia II stopnia specjalność PwZ Stacjonarne 2 Z_IIst_2_s_PwZ Z_IIst_2_s_PwZ
Zarządzanie studia II stopnia specjalność FiC Stacjonarne 2 Z_IIst_2_s_FiC Z_IIst_2_s_FiC
Zarządzanie studia II stopnia specjalność ZZL Stacjonarne 2 Z_IIst_2_s_ZZL Z_IIst_2_s_ZZL
 

Zarządzanie studia I stopnia

Niestacjonarne 1 Z_Ist_1_ns Z_Ist_1_ns
Zarządzanie studia I stopnia specjaność ZF Niestacjonarne 2 Z_Ist_2_ns Z_Ist_2_ns
Zarządzanie studia I stopnia specjaność ZP Niestacjonarne 2 Z_Ist_2_ns Z_Ist_2_ns
Zarządzanie studia I stopnia specjaność ZM Niestacjonarne 2 Z_Ist_2_ns Z_Ist_2_ns
Zarządzanie studia I stopnia specjalność ZF Niestacjonarne 3 Z_Ist_3_ns_ZF Z_Ist_3_ns_ZF
Zarządzanie studia I stopnia specjalność ZM Niestacjonarne 3 Z_Ist_3_ns_ZM Z_Ist_3_ns_ZM

    Finanse i controlling
      studia II stopnia 

Niestacjonarne 1 Z_IIst_1_ns_FiC Z_IIst_1_ns_FiC
Zarządzanie studia II stopnia specjalność FiC Niestacjonarne 2 Z_IIst_2_ns_FiC Z_IIst_2_ns_FiC

   Marketing i logistyka
       studia II stopnia

Niestacjonarne 1 Z_IIst_1_ns_MiL Z_IIst_1_ns_MiL
Zarządzanie studia II stopnia specjalność MiL Niestacjonarne 2 Z_IIst_2_ns_MiL Z_IIst_2_ns_MiL
Psychologia
w zarządzaniu
   studia II stopnia
Niestacjonarne 1 Z_IIst_1_ns_PwZ Z_IIst_1_ns_PwZ
Zarządzanie studia II stopnia specjalność PwZ Niestacjonarne 2 Z_IIst_2_ns_PwZ Z_IIst_2_ns_PwZ
Zarządzanie zasobami ludzkimi
studia II stopnia
Niestacjonarne 1 Z_IIst_1_ns_ZZL Z_IIst_1_ns_ZZL
Zarządzanie studia II stopnia specjalność ZZL Niestacjonarne 2 Z_IIst_2_ns_ZZL Z_IIst_2_ns_ZZL

Informacje

Uprzejmie informujemy, iż harmonogramy zajęć na stronie IEFiZ są wiążące.

Osoby odpowiedzialne za harmonogramy:

Informacje

Aktualizacje harmonogramów:
 
studia stacjonarne:
 
05.03.2020 r. 
Zarządzanie 3 rok, spec. ZF i ZM
 
28.02.2020 r. 
FiC 1 rok
 
 

05.02.2020 r. - DODANO HARMONOGRAMY NA SEMESTR LETNI 2019/2020

 

studia niestacjonarne:

 

01.06.2020

ZF 2 rok

ZP 2 rok

ZM 2 rok

 

27.05.2020

MiL 1 rok

 

19.05.2020r. 

ZZL 1 rok

 

23.03.2020 r. 

FiC 1 rok

16.03.2020 r. 

Zarządzanie 1 rok

02.03.2020 r.

PwZ 1 rok

 

27.02.2020 r.

ZZL 2 rok

PwZ 2 rok

 

25.02.2020 r.

MiL 2 rok

FiC 2 rok

ZP 2 rok

ZF 3 rok

 

 

07.02.2020 r. - DODANO HARMONOGRAMY NA SEMESTR LETNI 2019/2020