Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

Kierownik

Wakat

Pracownicy

Wakat

Przedmiot działalności

Główne nurty badań naukowych Katedry to m.in.:

 • rachunkowość międzynarodowa, finansowa i zarządcza,
 • normatywne i kreatywne aspekty rachunkowości,
 • istota i źródła trudności w eliminowaniu asymetrii informacyjnej na rynkach kapitałowych,
 • agresywna inżynieria finansowa i księgowa rozpatrywana w kontekście zarządzania ryzykiem finansowym,
 • wiarygodność sprawozdań finansowych a kryzysy gospodarcze,
 • możliwości i ograniczenia w opracowaniu oraz zaakceptowaniu Globalnych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • systemowa bezwładność towarzysząca reformowaniu nadzoru korporacyjnego,
 • wpływ globalizacji na światowy układ sił politycznych i gospodarczych,
 • ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki,
 • audyt finansowy,
 • ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw,
 • oszustwa księgowe.

   

Dydaktyka

Zajęcia prowadzone przez pracowników Katedry Rachunkowości Międzynarodowej:

 • Gospodarka USA
 • Ekonomia (wykład dla doktorantów)
 • Społeczeństwo a globalna architektura finansowa (wykład w ramach Artes Liberales)
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość międzynarodowa
 • Audyt finansowy
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • MSR

   

Kontakt

Kierownik Katedry Rachunkowości Międzynarodowej - wakat

Adres

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Pokój

2.381

Telefon

+48 12 664 55 73

Mail