dr Janina Klima

Starszy wykładowca

Zakład Negocjacji

Działalność naukowa

Za główny przedmiot badań przyjęła: strukturę i mechanizmy funkcjonowania rynku w różnych systemach społeczno-gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów marketingowych. Koncentruje się na problematyce doboru kryteriów oceny i zastosowania analizy SWOT do oceny prywatnych szkół biznesu. Równolegle zbiera i opracowuje materiały dotyczące rynku turystycznego w Polsce i jego perspektyw rozwojowych. Prowadzi też badania nad rynkiem towarów ekologicznych i ekoznaków na jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Działalność dydaktyczna

 • Analiza rynku
 • Badania marketingowe
 • Marketing-podstawy
 • Marketing II
 • Marketing bezpośredni
 • Marketing międzynarodowy
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie relacjami z klientem

Publikacje

Autorka kilkunastu opracowań z zakresu Marketingu.
Do ważniejszych z nich należą:

 • Marketing jako przedmiot nauczania i jego związki z praktyką gospodarczą, Zeszyty Naukowe PSB (1998)
 • Znaczenie opakowań w strategii przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe PSB (1997), Dyskusja nad rolą kategorii towarowo-pieniężnych i mechanizmu rynkowego w teorii ekonomii, Zeszyty Naukowe UJ (1995)
 • Efektywność gospodarowania w koncepcji W. Kantorowicza, W. Nowożyłowa i N. Kaleckiego [w:] Materiały i prace ISGN SPPiS (1991)
 • Ewolucja koncepcji i polityki cenowej, a rynkowe przeobrażenia gospodarki polskiej [w:] Problemy ekonomiczne (1990)

Kontakt

dr Janina Klima

Zakład Negocjacji

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Pokój

2.366

Telefon

+48 12 664 57 64

Mail
USOSweb